Προσωρινά Αποτελέσματα

# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OEXBE1 841009458891 Καβάλας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 OEXBE1 581159916819 Καβάλας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 OEXBE1 583027065658 Ξάνθης 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 OEXBE1 228553610410 Καβάλας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 OEXBE1 281252534861 Καβάλας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 OEXBE1 366508643896 Καβάλας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 OEXBE1 115531139197 Καβάλας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 OEXBE1 934290963970 Καβάλας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 OEXBE1 201455774854 Καβάλας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 OEXBE1 394510588380 Καβάλας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 OEXBE1 884515096155 Καβάλας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 OEXBE1 919920101371 Καβάλας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 OEXBE1 148202131757 Καβάλας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 OEXBE1 674013468221 Καβάλας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 OEXBE1 178455021839 Καβάλας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 OEXBE1 947909102334 Καβάλας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
17 OEXBE1 185758036533 Καβάλας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
18 OEXBE1 365977423319 Καβάλας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
19 OEXBE1 333670841913 Καβάλας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
20 OEXBE1 487740393983 Καβάλας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
21 OEXBE1 393450955640 Καβάλας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
22 OEXBE1 418037261794 Καβάλας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
23 OEXBE1 408913786202 Καβάλας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
24 OEXBE1 102292656260 Καβάλας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
25 OEXBE1 458746676231 Καβάλας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
26 OEXBE1 282699225740 Καβάλας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
27 OEXBE1 649750613728 Καβάλας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
28 OEXBE1 104414460174 Καβάλας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
29 OEXBE1 478675270248 Καβάλας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
30 OEXBE1 745762235552 Καβάλας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
31 OEXBE1 380790021273 Καβάλας 95.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
32 OEXBE1 932013362489 Καβάλας 95.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
33 OEXBE1 588595516821 Καβάλας 95 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
34 OEXBE1 294025096735 Καβάλας 95 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
35 OEXBE1 617912268761 Καβάλας 94.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
36 OEXBE1 130203695171 Καβάλας 94 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
37 OEXBE1 996848419188 Καβάλας 94 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
38 OEXBE1 135521989079 Καβάλας 93.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
39 OEXBE1 556749066168 Καβάλας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
40 OEXBE1 195101493643 Καβάλας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
41 OEXBE1 343040700846 Καβάλας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
42 OEXBE1 362218486209 Καβάλας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
43 OEXBE1 771705417358 Καβάλας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
44 OEXBE1 503993663266 Καβάλας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
45 OEXBE1 624782806945 Καβάλας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
46 OEXBE1 523904464485 Καβάλας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
47 OEXBE1 806601860881 Καβάλας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
48 OEXBE1 793072991109 Καβάλας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
49 OEXBE1 922960099694 Καβάλας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
50 OEXBE1 125850472031 Καβάλας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
51 OEXBE1 871468447932 Καβάλας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
52 OEXBE1 870285974850 Καβάλας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
53 OEXBE1 286579399410 Ξάνθης 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
54 OEXBE1 421699488245 Καβάλας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
55 OEXBE1 992195599240 Καβάλας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
56 OEXBE1 964671787130 Καβάλας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
57 OEXBE1 571027163493 Ξάνθης 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
58 OEXBE1 604131873977 Ξάνθης 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
59 OEXBE1 757926282217 Ξάνθης 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
60 OEXBE1 237890683516 Ξάνθης 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
61 OEXBE1 595168157631 Έβρου 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
62 OEXBE1 864932716928 Έβρου 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
63 OEXBE1 714099137039 Ξάνθης 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
64 OEXBE1 733709662565 Δράμας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
65 OEXBE1 242708245316 Καβάλας 90.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
66 OEXBE1 361050565471 Καβάλας 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
67 OEXBE1 578958061511 Καβάλας 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
68 OEXBE1 639975198284 Καβάλας 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
69 OEXBE1 882251972662 Καβάλας 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
70 OEXBE1 767954634414 Καβάλας 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
71 OEXBE1 522828737306 Ξάνθης 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
72 OEXBE1 753911848408 Καβάλας 88.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
73 OEXBE1 916870587472 Ξάνθης 88 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
74 OEXBE1 902955989244 Καβάλας 85.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
75 OEXBE1 254728704365 Καβάλας 84.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
76 OEXBE1 406031433598 Καβάλας 83.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
77 OEXBE1 565998858097 Καβάλας 82.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
78 OEXBE1 943137187350 Καβάλας 81.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
79 OEXBE1 147933355074 Καβάλας 81.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
80 OEXBE1 240009753659 Καβάλας 81.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
81 OEXBE1 154158201085 Καβάλας 80.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
82 OEXBE1 333135806946 Καβάλας 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
83 OEXBE1 338661494450 Καβάλας 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
84 OEXBE1 992811099186 Καβάλας 79.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
85 OEXBE1 228206340808 Καβάλας 78.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
86 OEXBE1 735020379043 Καβάλας 77.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
87 OEXBE1 511011846703 Καβάλας 77.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
88 OEXBE1 469133414441 Έβρου 76.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
89 OEXBE1 597675185605 Καβάλας 76 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
90 OEXBE1 325991683156 Έβρου 75.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
91 OEXBE1 623778682773 Καβάλας 74.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
92 OEXBE1 551173388268 Έβρου 72.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
93 OEXBE1 400096043488 Καβάλας 72.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
94 OEXBE1 466081736141 Καβάλας 71.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
95 OEXBE1 413752379918 Ξάνθης 69.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
96 OEXBE1 292663888253 Καβάλας 69.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
97 OEXBE1 685179713222 Έβρου 69.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
98 OEXBE1 994128622131 Καβάλας 69.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
99 OEXBE1 686448657172 Καβάλας 66.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
100 OEXBE1 417148972234 Έβρου 63.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
101 OEXBE1 147535192283 Καβάλας 63.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
102 OEXBE1 342395498861 Καβάλας 62.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
103 OEXBE1 953566988843 Καβάλας 62.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
104 OEXBE1 942590903734 Ξάνθης 62 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
105 OEXBE1 237337714212 Καβάλας 61.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
106 OEXBE1 961390737994 Καβάλας 61.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
107 OEXBE1 136324403583 Καβάλας 61.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
108 OEXBE1 531853571665 Έβρου 60.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
109 OEXBE1 579729840934 Καβάλας 60.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
110 OEXBE1 325660958615 Ξάνθης 60.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
111 OEXBE1 588289133388 Καβάλας 59.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
112 OEXBE1 969408050359 Καβάλας 58.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
113 OEXBE1 973157972058 Έβρου 57.6 Επιλαχών/Επιλαχούσα
114 OEXBE1 688973904229 Έβρου 55.6 Επιλαχών/Επιλαχούσα
115 OEXBE1 240169092598 Ξάνθης 53.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
116 OEXBE1 352989661518 Έβρου 51.6 Επιλαχών/Επιλαχούσα
117 OEXBE1 678171095720 Έβρου 50.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
118 OEXBE1 662043552877 Έβρου 50.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
119 OEXBE1 534982203617 Ξάνθης 49.6 Επιλαχών/Επιλαχούσα
120 OEXBE1 260190435874 Καβάλας 48.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
121 OEXBE1 982854909421 Έβρου 48 Επιλαχών/Επιλαχούσα
122 OEXBE1 646098429048 Έβρου 47.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
123 OEXBE1 977846647159 Έβρου 46.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
124 OEXBE1 440078602613 Έβρου 46.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
125 OEXBE1 892904201039 Έβρου 46.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
126 OEXBE1 854683407957 Ροδόπης 44.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
127 OEXBE1 748069326330 Έβρου 44.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
128 OEXBE1 947208198086 Έβρου 44.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
129 OEXBE1 371406297000 Καβάλας 43.6 Επιλαχών/Επιλαχούσα
130 OEXBE1 421097880596 Καβάλας 43.6 Επιλαχών/Επιλαχούσα
131 OEXBE1 353064857893 Έβρου 43.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
132 OEXBE1 768546397139 Καβάλας 41.6 Επιλαχών/Επιλαχούσα
133 OEXBE1 470241200068 Έβρου 41.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
134 OEXBE1 216240438301 Έβρου 40.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
135 OEXBE1 891853926649 Ξάνθης 40 Επιλαχών/Επιλαχούσα
136 OEXBE1 637489549398 Καβάλας 38.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
137 OEXBE1 430271702251 Καβάλας 38 Επιλαχών/Επιλαχούσα
138 OEXBE1 298202977714 Έβρου 37.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
139 OEXBE1 931595121950 Έβρου 36 Επιλαχών/Επιλαχούσα
140 OEXBE1 673967574862 Έβρου 32.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
141 OEXBE1 773906921757 Έβρου 32.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
142 OEXBE1 637618002698 Έβρου 32.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
143 OEXBE1 542096329462 Ξάνθης 32.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
144 OEXBE1 341307767619 Έβρου 30.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OEXBE1 431143149339 Θεσσαλονίκης 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 OEXBE1 514558469869 Θεσσαλονίκης 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 OEXBE1 707907321126 Θεσσαλονίκης 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 OEXBE1 568260035605 Πιερίας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 OEXBE1 599982999904 Χαλκιδικής 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 OEXBE1 769712544360 Πιερίας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 OEXBE1 250558847533 Πιερίας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 OEXBE1 919184782594 Πιερίας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 OEXBE1 117224305358 Κιλκίς 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 OEXBE1 556550782370 Θεσσαλονίκης 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 OEXBE1 722980678573 Πιερίας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 OEXBE1 122975578094 Κιλκίς 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 OEXBE1 433627461868 Θεσσαλονίκης 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 OEXBE1 488379043471 Θεσσαλονίκης 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 OEXBE1 122484005008 Θεσσαλονίκης 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 OEXBE1 766722939026 Θεσσαλονίκης 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
17 OEXBE1 174898741966 Θεσσαλονίκης 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
18 OEXBE1 900282334431 Ημαθίας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
19 OEXBE1 719788978481 Θεσσαλονίκης 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
20 OEXBE1 919719558997 Ημαθίας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
21 OEXBE1 697686921378 Πιερίας 97.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
22 OEXBE1 762313444552 Ημαθίας 97.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
23 OEXBE1 615415284531 Θεσσαλονίκης 96.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
24 OEXBE1 888037587231 Χαλκιδικής 96 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
25 OEXBE1 411058071701 Πιερίας 95 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
26 OEXBE1 560183609275 Ημαθίας 95 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
27 OEXBE1 163387563774 Θεσσαλονίκης 95 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
28 OEXBE1 446311986445 Χαλκιδικής 94.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
29 OEXBE1 940684596220 Θεσσαλονίκης 93.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
30 OEXBE1 702440535928 Πιερίας 93.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
31 OEXBE1 173962753912 Πιερίας 93.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
32 OEXBE1 444357031056 Θεσσαλονίκης 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
33 OEXBE1 700127361289 Θεσσαλονίκης 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
34 OEXBE1 433976699728 Πιερίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
35 OEXBE1 126869555760 Πιερίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
36 OEXBE1 662956305930 Πιερίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
37 OEXBE1 116270305029 Πιερίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
38 OEXBE1 156636103122 Χαλκιδικής 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
39 OEXBE1 690074328975 Χαλκιδικής 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
40 OEXBE1 423965296765 Πιερίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
41 OEXBE1 608959080010 Χαλκιδικής 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
42 OEXBE1 532952315584 Θεσσαλονίκης 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
43 OEXBE1 640923744993 Πιερίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
44 OEXBE1 817812352912 Κιλκίς 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
45 OEXBE1 845832807604 Κιλκίς 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
46 OEXBE1 769835240247 Κιλκίς 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
47 OEXBE1 518626023060 Χαλκιδικής 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
48 OEXBE1 548001184414 Κιλκίς 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
49 OEXBE1 711945605789 Θεσσαλονίκης 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
50 OEXBE1 199133732748 Θεσσαλονίκης 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
51 OEXBE1 578493492213 Πιερίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
52 OEXBE1 638257500328 Χαλκιδικής 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
53 OEXBE1 391173956893 Θεσσαλονίκης 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
54 OEXBE1 366939461603 Πιερίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
55 OEXBE1 868223817415 Θεσσαλονίκης 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
56 OEXBE1 959179360227 Θεσσαλονίκης 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
57 OEXBE1 306532315512 Θεσσαλονίκης 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
58 OEXBE1 227399319978 Θεσσαλονίκης 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
59 OEXBE1 378528792491 Θεσσαλονίκης 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
60 OEXBE1 880183047300 Θεσσαλονίκης 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
61 OEXBE1 595175661044 Θεσσαλονίκης 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
62 OEXBE1 457853565853 Θεσσαλονίκης 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
63 OEXBE1 251134903732 Θεσσαλονίκης 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
64 OEXBE1 830205015420 Θεσσαλονίκης 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
65 OEXBE1 681474940193 Θεσσαλονίκης 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
66 OEXBE1 489697132270 Θεσσαλονίκης 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
67 OEXBE1 896532924537 Θεσσαλονίκης 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
68 OEXBE1 554192821972 Θεσσαλονίκης 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
69 OEXBE1 299773685338 Θεσσαλονίκης 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
70 OEXBE1 800246816783 Θεσσαλονίκης 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
71 OEXBE1 922719218513 Ημαθίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
72 OEXBE1 850218968218 Ημαθίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
73 OEXBE1 222943154279 Ημαθίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
74 OEXBE1 490040131677 Χαλκιδικής 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
75 OEXBE1 227039838642 Ημαθίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
76 OEXBE1 760915126366 Θεσσαλονίκης 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
77 OEXBE1 635676697154 Ημαθίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
78 OEXBE1 903087550578 Ημαθίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
79 OEXBE1 375481201561 Θεσσαλονίκης 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
80 OEXBE1 612315174080 Ημαθίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
81 OEXBE1 538543691479 Ημαθίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
82 OEXBE1 128536417704 Ημαθίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
83 OEXBE1 553226948824 Θεσσαλονίκης 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
84 OEXBE1 590723131113 Θεσσαλονίκης 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
85 OEXBE1 478119637890 Θεσσαλονίκης 91.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
86 OEXBE1 815580490828 Χαλκιδικής 90.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
87 OEXBE1 132931192566 Πιερίας 90.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
88 OEXBE1 967224185889 Κιλκίς 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
89 OEXBE1 674829944170 Πιερίας 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
90 OEXBE1 769609305088 Κιλκίς 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
91 OEXBE1 448109528731 Πιερίας 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
92 OEXBE1 877526960525 Θεσσαλονίκης 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
93 OEXBE1 388243232065 Θεσσαλονίκης 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
94 OEXBE1 453707119437 Χαλκιδικής 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
95 OEXBE1 709912235328 Ημαθίας 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
96 OEXBE1 246563699611 Θεσσαλονίκης 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
97 OEXBE1 552905349361 Κιλκίς 88.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
98 OEXBE1 904582730502 Θεσσαλονίκης 88.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
99 OEXBE1 643751663762 Θεσσαλονίκης 88.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
100 OEXBE1 551721674331 Ημαθίας 88 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
101 OEXBE1 410216386685 Ημαθίας 88 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
102 OEXBE1 576686888231 Πιερίας 87.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
103 OEXBE1 471607938059 Θεσσαλονίκης 87.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
104 OEXBE1 179705249043 Θεσσαλονίκης 87.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
105 OEXBE1 587090842805 Χαλκιδικής 86.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
106 OEXBE1 297429519842 Χαλκιδικής 86.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
107 OEXBE1 137539706253 Πιερίας 86.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
108 OEXBE1 443021274707 Χαλκιδικής 85.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
109 OEXBE1 180445094575 Πιερίας 84.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
110 OEXBE1 197664330607 Θεσσαλονίκης 84.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
111 OEXBE1 908716351389 Πιερίας 84.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
112 OEXBE1 457844313248 Θεσσαλονίκης 84.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
113 OEXBE1 435831051338 Θεσσαλονίκης 84.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
114 OEXBE1 851655382951 Ημαθίας 84.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
115 OEXBE1 713550495626 Θεσσαλονίκης 84 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
116 OEXBE1 767357849917 Θεσσαλονίκης 83.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
117 OEXBE1 299748214386 Θεσσαλονίκης 83.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
118 OEXBE1 611249793932 Πιερίας 83.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
119 OEXBE1 386227239330 Πιερίας 83.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
120 OEXBE1 227475723827 Χαλκιδικής 83.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
121 OEXBE1 535461147479 Θεσσαλονίκης 82.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
122 OEXBE1 735771871513 Πιερίας 82.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
123 OEXBE1 641381078425 Πιερίας 82.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
124 OEXBE1 858626560814 Θεσσαλονίκης 82 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
125 OEXBE1 632309021757 Πιερίας 81.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
126 OEXBE1 326072643222 Χαλκιδικής 81.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
127 OEXBE1 253575539407 Χαλκιδικής 81.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
128 OEXBE1 306577872071 Χαλκιδικής 81.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
129 OEXBE1 482497758088 Θεσσαλονίκης 81.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
130 OEXBE1 413269036331 Χαλκιδικής 81.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
131 OEXBE1 966025281507 Πιερίας 79.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
132 OEXBE1 522216490952 Θεσσαλονίκης 79.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
133 OEXBE1 308948259139 Ημαθίας 79.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
134 OEXBE1 275326271740 Ημαθίας 79.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
135 OEXBE1 279840215254 Πιερίας 79.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
136 OEXBE1 242501675820 Χαλκιδικής 79.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
137 OEXBE1 934075589535 Θεσσαλονίκης 79.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
138 OEXBE1 505348331885 Θεσσαλονίκης 78.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
139 OEXBE1 163161784850 Θεσσαλονίκης 78.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
140 OEXBE1 601720721054 Πιερίας 78 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
141 OEXBE1 234924534171 Κιλκίς 77.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
142 OEXBE1 935627909926 Ημαθίας 77.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
143 OEXBE1 670386275146 Πιερίας 77.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
144 OEXBE1 567534865891 Κιλκίς 77.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
145 OEXBE1 411704086302 Κιλκίς 76.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
146 OEXBE1 475696027724 Ημαθίας 76.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
147 OEXBE1 602436280873 Θεσσαλονίκης 76 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
148 OEXBE1 930119521874 Ημαθίας 75.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
149 OEXBE1 953544095777 Θεσσαλονίκης 74.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
150 OEXBE1 930678549002 Θεσσαλονίκης 74.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
151 OEXBE1 360983274471 Πιερίας 74.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
152 OEXBE1 549500940190 Πιερίας 74.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
153 OEXBE1 742382037056 Θεσσαλονίκης 74.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
154 OEXBE1 141211623576 Χαλκιδικής 74.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
155 OEXBE1 962525100466 Θεσσαλονίκης 74.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
156 OEXBE1 784731007409 Χαλκιδικής 74.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
157 OEXBE1 243988840515 Κιλκίς 74 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
158 OEXBE1 667535277362 Ημαθίας 74 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
159 OEXBE1 188318158602 Θεσσαλονίκης 73.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
160 OEXBE1 247513240899 Θεσσαλονίκης 73.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
161 OEXBE1 120054770046 Ημαθίας 73.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
162 OEXBE1 993060754764 Θεσσαλονίκης 72.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
163 OEXBE1 751875232585 Θεσσαλονίκης 72 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
164 OEXBE1 622996738856 Χαλκιδικής 71.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
165 OEXBE1 390305557191 Θεσσαλονίκης 71.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
166 OEXBE1 632866581906 Θεσσαλονίκης 71.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
167 OEXBE1 814075702548 Θεσσαλονίκης 71.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
168 OEXBE1 773437756026 Θεσσαλονίκης 71 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
169 OEXBE1 184611362744 Κιλκίς 70.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
170 OEXBE1 146114229961 Χαλκιδικής 70.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
171 OEXBE1 607814518360 Πιερίας 70.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
172 OEXBE1 972937816651 Χαλκιδικής 70.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
173 OEXBE1 637510787296 Ημαθίας 70 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
174 OEXBE1 255962591788 Πιερίας 69.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
175 OEXBE1 145703498072 Θεσσαλονίκης 69.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
176 OEXBE1 569662348651 Θεσσαλονίκης 69.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
177 OEXBE1 981543260756 Ημαθίας 69.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
178 OEXBE1 173672023317 Πιερίας 68.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
179 OEXBE1 131996601962 Θεσσαλονίκης 68.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
180 OEXBE1 320366158083 Θεσσαλονίκης 68.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
181 OEXBE1 229730399736 Κιλκίς 68.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
182 OEXBE1 424707101950 Χαλκιδικής 68 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
183 OEXBE1 429485129918 Ημαθίας 68 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
184 OEXBE1 324270790190 Θεσσαλονίκης 68 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
185 OEXBE1 765818396905 Θεσσαλονίκης 67.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
186 OEXBE1 128456319318 Θεσσαλονίκης 67.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
187 OEXBE1 964621000892 Ημαθίας 67.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
188 OEXBE1 687934858857 Ημαθίας 67.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
189 OEXBE1 462807343800 Θεσσαλονίκης 66.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
190 OEXBE1 334441731207 Χαλκιδικής 66.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
191 OEXBE1 526490304946 Ημαθίας 66.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
192 OEXBE1 197834022926 Θεσσαλονίκης 66.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
193 OEXBE1 757801496288 Θεσσαλονίκης 65.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
194 OEXBE1 363502352639 Χαλκιδικής 65.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
195 OEXBE1 136905832002 Κιλκίς 65.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
196 OEXBE1 782427127945 Κιλκίς 65.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
197 OEXBE1 774164186166 Ημαθίας 65.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
198 OEXBE1 679179085658 Χαλκιδικής 64.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
199 OEXBE1 721260633160 Ημαθίας 64.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
200 OEXBE1 491466209008 Κιλκίς 64.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
201 OEXBE1 864993933839 Πιερίας 64.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
202 OEXBE1 785362104274 Θεσσαλονίκης 64.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
203 OEXBE1 596733597914 Χαλκιδικής 64 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
204 OEXBE1 244776629604 Θεσσαλονίκης 64 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
205 OEXBE1 430080028318 Θεσσαλονίκης 64 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
206 OEXBE1 960883485921 Χαλκιδικής 63.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
207 OEXBE1 316973835803 Πιερίας 63.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
208 OEXBE1 203313724853 Χαλκιδικής 63.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
209 OEXBE1 245428434908 Κιλκίς 63.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
210 OEXBE1 590464923715 Θεσσαλονίκης 63.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
211 OEXBE1 654903091632 Χαλκιδικής 62.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
212 OEXBE1 206143422403 Χαλκιδικής 62.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
213 OEXBE1 603306490818 Χαλκιδικής 62.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
214 OEXBE1 350611612642 Θεσσαλονίκης 62.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
215 OEXBE1 661388295326 Θεσσαλονίκης 62 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
216 OEXBE1 939677512254 Θεσσαλονίκης 62 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
217 OEXBE1 595740924735 Θεσσαλονίκης 61.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
218 OEXBE1 729794930798 Θεσσαλονίκης 61.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
219 OEXBE1 647994568616 Ημαθίας 61.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
220 OEXBE1 952983549159 Χαλκιδικής 61.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
221 OEXBE1 926219579805 Πιερίας 60.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
222 OEXBE1 665337678123 Θεσσαλονίκης 60.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
223 OEXBE1 436265843671 Θεσσαλονίκης 60.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
224 OEXBE1 902361670087 Πιερίας 60.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
225 OEXBE1 969215490719 Πιερίας 60.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
226 OEXBE1 638841481427 Θεσσαλονίκης 60.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
227 OEXBE1 417024319871 Χαλκιδικής 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
228 OEXBE1 507751843640 Πιερίας 59.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
229 OEXBE1 661059470897 Πιερίας 59.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
230 OEXBE1 579727094871 Ημαθίας 59.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
231 OEXBE1 230396500386 Θεσσαλονίκης 59.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
232 OEXBE1 327857886712 Ημαθίας 59.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
233 OEXBE1 586873699049 Θεσσαλονίκης 59.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
234 OEXBE1 487332278737 Θεσσαλονίκης 59.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
235 OEXBE1 288281189414 Χαλκιδικής 58.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
236 OEXBE1 334819010546 Ημαθίας 58.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
237 OEXBE1 158828951953 Ημαθίας 58.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
238 OEXBE1 184487325984 Θεσσαλονίκης 58.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
239 OEXBE1 359059065207 Κιλκίς 58.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
240 OEXBE1 655245170955 Θεσσαλονίκης 58.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
241 OEXBE1 669316162553 Χαλκιδικής 58.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
242 OEXBE1 598930858817 Ημαθίας 58.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
243 OEXBE1 242283407496 Χαλκιδικής 58 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
244 OEXBE1 210232958182 Κιλκίς 58 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
245 OEXBE1 526736689929 Θεσσαλονίκης 57.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
246 OEXBE1 914105213648 Θεσσαλονίκης 57.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
247 OEXBE1 683643388154 Θεσσαλονίκης 57.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
248 OEXBE1 329737794119 Χαλκιδικής 56.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
249 OEXBE1 807796039623 Θεσσαλονίκης 56.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
250 OEXBE1 773032470382 Θεσσαλονίκης 56.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
251 OEXBE1 573107940228 Θεσσαλονίκης 56.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
252 OEXBE1 149697540418 Θεσσαλονίκης 56 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
253 OEXBE1 299006721118 Θεσσαλονίκης 56 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
254 OEXBE1 424770857984 Θεσσαλονίκης 55.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
255 OEXBE1 178461895155 Θεσσαλονίκης 55.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
256 OEXBE1 220371030601 Θεσσαλονίκης 55.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
257 OEXBE1 659411646488 Χαλκιδικής 55.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
258 OEXBE1 269018582621 Πιερίας 55.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
259 OEXBE1 197100909133 Χαλκιδικής 55.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
260 OEXBE1 967205004974 Ημαθίας 55.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
261 OEXBE1 440606502156 Θεσσαλονίκης 55.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
262 OEXBE1 989365897922 Θεσσαλονίκης 54.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
263 OEXBE1 507244157956 Κιλκίς 54.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
264 OEXBE1 461351866008 Πιερίας 54.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
265 OEXBE1 337432894636 Θεσσαλονίκης 54.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
266 OEXBE1 246743131188 Θεσσαλονίκης 54.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
267 OEXBE1 352431672829 Χαλκιδικής 54.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
268 OEXBE1 271156712512 Θεσσαλονίκης 54 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
269 OEXBE1 389363784417 Χαλκιδικής 54 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
270 OEXBE1 860571918530 Θεσσαλονίκης 54 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
271 OEXBE1 990634026629 Θεσσαλονίκης 53.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
272 OEXBE1 599707970749 Θεσσαλονίκης 53.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
273 OEXBE1 552377299475 Θεσσαλονίκης 53.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
274 OEXBE1 260850871378 Ημαθίας 53.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
275 OEXBE1 699635577929 Θεσσαλονίκης 52.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
276 OEXBE1 519377015724 Θεσσαλονίκης 52.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
277 OEXBE1 767672678686 Θεσσαλονίκης 52.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
278 OEXBE1 918198651675 Θεσσαλονίκης 52.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
279 OEXBE1 609419867247 Θεσσαλονίκης 52.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
280 OEXBE1 132668981420 Θεσσαλονίκης 52.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
281 OEXBE1 612992467609 Κιλκίς 52.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
282 OEXBE1 937772214957 Ημαθίας 52.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
283 OEXBE1 564366516395 Ημαθίας 52.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
284 OEXBE1 959948022691 Θεσσαλονίκης 52 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
285 OEXBE1 141993691612 Χαλκιδικής 52 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
286 OEXBE1 308539497857 Πιερίας 51.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
287 OEXBE1 570603543037 Πιερίας 51.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
288 OEXBE1 321604301785 Θεσσαλονίκης 51.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
289 OEXBE1 453838896587 Θεσσαλονίκης 51.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
290 OEXBE1 646727471571 Θεσσαλονίκης 51.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
291 OEXBE1 464453612055 Ημαθίας 51.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
292 OEXBE1 915757126663 Πιερίας 50.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
293 OEXBE1 522524094498 Θεσσαλονίκης 50.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
294 OEXBE1 404980930649 Θεσσαλονίκης 50.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
295 OEXBE1 114055531017 Θεσσαλονίκης 50.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
296 OEXBE1 202051324761 Χαλκιδικής 50.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
297 OEXBE1 285560234660 Ημαθίας 50.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
298 OEXBE1 960118453996 Ημαθίας 49.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
299 OEXBE1 891783487805 Πιερίας 49.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
300 OEXBE1 608787127277 Θεσσαλονίκης 49.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
301 OEXBE1 690725361811 Θεσσαλονίκης 49.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
302 OEXBE1 683665810215 Χαλκιδικής 49.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
303 OEXBE1 924968034022 Θεσσαλονίκης 49.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
304 OEXBE1 747705078162 Πιερίας 48.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
305 OEXBE1 547770192821 Θεσσαλονίκης 48.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
306 OEXBE1 462798406541 Θεσσαλονίκης 48.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
307 OEXBE1 827896466059 Ημαθίας 48.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
308 OEXBE1 344086458984 Θεσσαλονίκης 48.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
309 OEXBE1 816989596240 Θεσσαλονίκης 48.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
310 OEXBE1 258362237393 Θεσσαλονίκης 48.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
311 OEXBE1 851096465947 Θεσσαλονίκης 48.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
312 OEXBE1 871385766264 Χαλκιδικής 48 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
313 OEXBE1 345506107114 Κιλκίς 48 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
314 OEXBE1 623111031645 Χαλκιδικής 48 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
315 OEXBE1 476593366568 Θεσσαλονίκης 47.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
316 OEXBE1 353234748193 Θεσσαλονίκης 47.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
317 OEXBE1 591956082654 Θεσσαλονίκης 47.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
318 OEXBE1 216007509133 Θεσσαλονίκης 47.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
319 OEXBE1 971549866835 Χαλκιδικής 47.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
320 OEXBE1 665984381115 Θεσσαλονίκης 46.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
321 OEXBE1 919123521428 Πιερίας 46.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
322 OEXBE1 331753680766 Ημαθίας 46.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
323 OEXBE1 602633177095 Θεσσαλονίκης 46.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
324 OEXBE1 246534467878 Ημαθίας 46.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
325 OEXBE1 600543375036 Θεσσαλονίκης 46.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
326 OEXBE1 405375127283 Κιλκίς 46.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
327 OEXBE1 983319193834 Θεσσαλονίκης 46.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
328 OEXBE1 944318245182 Χαλκιδικής 46 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
329 OEXBE1 958882118388 Θεσσαλονίκης 46 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
330 OEXBE1 381745488521 Θεσσαλονίκης 46 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
331 OEXBE1 546195040543 Πιερίας 46 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
332 OEXBE1 174692914174 Θεσσαλονίκης 46 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
333 OEXBE1 575433644211 Θεσσαλονίκης 45.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
334 OEXBE1 838684108007 Πιερίας 45.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
335 OEXBE1 236103393061 Θεσσαλονίκης 45.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
336 OEXBE1 655562019110 Θεσσαλονίκης 45.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
337 OEXBE1 191427218772 Θεσσαλονίκης 45.6 Επιλαχών/Επιλαχούσα
338 OEXBE1 813697263384 Πιερίας 45.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
339 OEXBE1 740477873210 Χαλκιδικής 45.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
340 OEXBE1 928244978112 Θεσσαλονίκης 45.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
341 OEXBE1 269443477743 Χαλκιδικής 44.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
342 OEXBE1 535516046061 Πιερίας 44.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
343 OEXBE1 608396895696 Θεσσαλονίκης 44.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
344 OEXBE1 653434133265 Κιλκίς 44.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
345 OEXBE1 971641344442 Θεσσαλονίκης 44.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
346 OEXBE1 957709071293 Πιερίας 43.6 Επιλαχών/Επιλαχούσα
347 OEXBE1 224249118362 Θεσσαλονίκης 43.6 Επιλαχών/Επιλαχούσα
348 OEXBE1 796699341156 Θεσσαλονίκης 43.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
349 OEXBE1 533336154168 Θεσσαλονίκης 43.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
350 OEXBE1 297438543279 Θεσσαλονίκης 43.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
351 OEXBE1 750803168774 Κιλκίς 42.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
352 OEXBE1 969542319349 Θεσσαλονίκης 42.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
353 OEXBE1 700227663142 Ημαθίας 42.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
354 OEXBE1 906332369252 Ημαθίας 42.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
355 OEXBE1 988228354117 Κιλκίς 42 Επιλαχών/Επιλαχούσα
356 OEXBE1 138641612605 Θεσσαλονίκης 41.6 Επιλαχών/Επιλαχούσα
357 OEXBE1 782568982491 Θεσσαλονίκης 41.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
358 OEXBE1 370853857105 Χαλκιδικής 41.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
359 OEXBE1 869513157853 Θεσσαλονίκης 40.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
360 OEXBE1 523480327928 Θεσσαλονίκης 40.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
361 OEXBE1 629099621350 Ημαθίας 40.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
362 OEXBE1 716110185816 Ημαθίας 40.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
363 OEXBE1 864000353090 Θεσσαλονίκης 40 Επιλαχών/Επιλαχούσα
364 OEXBE1 891455023493 Θεσσαλονίκης 40 Επιλαχών/Επιλαχούσα
365 OEXBE1 968175470093 Θεσσαλονίκης 39.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
366 OEXBE1 314492338525 Ημαθίας 39.6 Επιλαχών/Επιλαχούσα
367 OEXBE1 746458182080 Χαλκιδικής 39.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
368 OEXBE1 437554577028 Θεσσαλονίκης 39.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
369 OEXBE1 642199179613 Θεσσαλονίκης 39.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
370 OEXBE1 794154928834 Χαλκιδικής 38.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
371 OEXBE1 185025781787 Ημαθίας 38.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
372 OEXBE1 660499733625 Θεσσαλονίκης 38 Επιλαχών/Επιλαχούσα
373 OEXBE1 105402709122 Ημαθίας 38 Επιλαχών/Επιλαχούσα
374 OEXBE1 139403294763 Θεσσαλονίκης 38 Επιλαχών/Επιλαχούσα
375 OEXBE1 910149150793 Χαλκιδικής 37.6 Επιλαχών/Επιλαχούσα
376 OEXBE1 926716155796 Χαλκιδικής 37.6 Επιλαχών/Επιλαχούσα
377 OEXBE1 457680730870 Ημαθίας 37.6 Επιλαχών/Επιλαχούσα
378 OEXBE1 500912302499 Θεσσαλονίκης 37.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
379 OEXBE1 763097040028 Θεσσαλονίκης 37.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
380 OEXBE1 577629039895 Πιερίας 36.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
381 OEXBE1 304095029021 Θεσσαλονίκης 36.6 Επιλαχών/Επιλαχούσα
382 OEXBE1 122342981110 Κιλκίς 36.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
383 OEXBE1 454406085750 Θεσσαλονίκης 36.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
384 OEXBE1 722625377251 Χαλκιδικής 36.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
385 OEXBE1 828913800622 Χαλκιδικής 36 Επιλαχών/Επιλαχούσα
386 OEXBE1 136382620287 Ημαθίας 36 Επιλαχών/Επιλαχούσα
387 OEXBE1 802059305306 Χαλκιδικής 36 Επιλαχών/Επιλαχούσα
388 OEXBE1 948284479050 Χαλκιδικής 35.6 Επιλαχών/Επιλαχούσα
389 OEXBE1 780222749427 Θεσσαλονίκης 35.6 Επιλαχών/Επιλαχούσα
390 OEXBE1 382325046172 Θεσσαλονίκης 35.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
391 OEXBE1 911577282057 Ημαθίας 34.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
392 OEXBE1 416157887078 Ημαθίας 34.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
393 OEXBE1 589015927308 Πιερίας 34 Επιλαχών/Επιλαχούσα
394 OEXBE1 221796113736 Θεσσαλονίκης 34 Επιλαχών/Επιλαχούσα
395 OEXBE1 378567133302 Θεσσαλονίκης 34 Επιλαχών/Επιλαχούσα
396 OEXBE1 436856532820 Θεσσαλονίκης 34 Επιλαχών/Επιλαχούσα
397 OEXBE1 490929244457 Θεσσαλονίκης 33.6 Επιλαχών/Επιλαχούσα
398 OEXBE1 921696997038 Χαλκιδικής 33.6 Επιλαχών/Επιλαχούσα
399 OEXBE1 582270764567 Χαλκιδικής 33.6 Επιλαχών/Επιλαχούσα
400 OEXBE1 564606602730 Ημαθίας 33.6 Επιλαχών/Επιλαχούσα
401 OEXBE1 192199202617 Χαλκιδικής 33.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
402 OEXBE1 367069611700 Ημαθίας 33.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
403 OEXBE1 726355062130 Θεσσαλονίκης 32.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
404 OEXBE1 722706858460 Θεσσαλονίκης 32.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
405 OEXBE1 221472816126 Θεσσαλονίκης 32.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
406 OEXBE1 569301479924 Θεσσαλονίκης 32.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OEXBE1 396371536950 Κοζάνης 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 OEXBE1 249774804513 Κοζάνης 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 OEXBE1 344408039207 Κοζάνης 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 OEXBE1 724348379184 Κοζάνης 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 OEXBE1 366864542362 Κοζάνης 95 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 OEXBE1 605143337447 Κοζάνης 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 OEXBE1 569757359617 Κοζάνης 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 OEXBE1 537820882581 Κοζάνης 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 OEXBE1 228152396749 Κοζάνης 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 OEXBE1 833086511267 Κοζάνης 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 OEXBE1 718245682168 Κοζάνης 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 OEXBE1 599849709664 Κοζάνης 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 OEXBE1 801290615483 Κοζάνης 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 OEXBE1 321393996797 Κοζάνης 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 OEXBE1 987565709994 Κοζάνης 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 OEXBE1 434740934329 Κοζάνης 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
17 OEXBE1 390265648037 Κοζάνης 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
18 OEXBE1 555702393895 Κοζάνης 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
19 OEXBE1 899896247129 Κοζάνης 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
20 OEXBE1 824487942228 Κοζάνης 86.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
21 OEXBE1 977493104334 Κοζάνης 86.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
22 OEXBE1 266928023529 Κοζάνης 82.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
23 OEXBE1 458168292269 Κοζάνης 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
24 OEXBE1 105975229191 Κοζάνης 76.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
25 OEXBE1 105830632695 Κοζάνης 59.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
26 OEXBE1 499596193539 Κοζάνης 51.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
27 OEXBE1 835747831865 Κοζάνης 46.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OEXBE1 607870555695 Ιωαννίνων 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 OEXBE1 426314004553 Ιωαννίνων 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 OEXBE1 401709555814 Ιωαννίνων 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 OEXBE1 128244469295 Ιωαννίνων 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 OEXBE1 809205771049 Άρτας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 OEXBE1 474570074727 Ιωαννίνων 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 OEXBE1 954058871468 Ιωαννίνων 95 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 OEXBE1 250704296301 Ιωαννίνων 95 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 OEXBE1 354982914189 Ιωαννίνων 94.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 OEXBE1 541231465240 Άρτας 93.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 OEXBE1 120315427308 Ιωαννίνων 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 OEXBE1 860158645415 Ιωαννίνων 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 OEXBE1 747628497892 Ιωαννίνων 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 OEXBE1 613162709659 Ιωαννίνων 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 OEXBE1 501875108265 Ιωαννίνων 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 OEXBE1 581740372945 Άρτας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
17 OEXBE1 699635772971 Άρτας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
18 OEXBE1 526330362456 Ιωαννίνων 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
19 OEXBE1 270530634658 Ιωαννίνων 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
20 OEXBE1 700318482627 Ιωαννίνων 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
21 OEXBE1 342546929193 Ιωαννίνων 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
22 OEXBE1 109980447385 Ιωαννίνων 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
23 OEXBE1 772037221733 Ιωαννίνων 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
24 OEXBE1 215915082447 Ιωαννίνων 88 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
25 OEXBE1 507387295475 Ιωαννίνων 82 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
26 OEXBE1 366351171433 Ιωαννίνων 80.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
27 OEXBE1 166707615689 Ιωαννίνων 78.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
28 OEXBE1 893491070162 Ιωαννίνων 77.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
29 OEXBE1 612757815958 Ιωαννίνων 77.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
30 OEXBE1 883320917862 Ιωαννίνων 77.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
31 OEXBE1 978649430922 Ιωαννίνων 75.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
32 OEXBE1 689685442883 Άρτας 73.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
33 OEXBE1 861324330065 Ιωαννίνων 73.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
34 OEXBE1 901330823765 Ιωαννίνων 73.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
35 OEXBE1 488811532434 Ιωαννίνων 72.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
36 OEXBE1 141968248447 Ιωαννίνων 72.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
37 OEXBE1 604653848435 Άρτας 71.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
38 OEXBE1 321132320732 Ιωαννίνων 70.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
39 OEXBE1 395943071826 Ιωαννίνων 70 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
40 OEXBE1 849970811786 Ιωαννίνων 69.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
41 OEXBE1 648126888380 Ιωαννίνων 67.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
42 OEXBE1 635821822163 Ιωαννίνων 66.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
43 OEXBE1 840487325088 Ιωαννίνων 66 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
44 OEXBE1 189385606059 Ιωαννίνων 65.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
45 OEXBE1 771526610890 Ιωαννίνων 64 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
46 OEXBE1 815146483392 Ιωαννίνων 64 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
47 OEXBE1 983650820702 Ιωαννίνων 62 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
48 OEXBE1 854205713910 Ιωαννίνων 62 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
49 OEXBE1 750802925758 Ιωαννίνων 62 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
50 OEXBE1 998655217717 Άρτας 60.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
51 OEXBE1 892599646494 Ιωαννίνων 60.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
52 OEXBE1 600444128366 Ιωαννίνων 60.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
53 OEXBE1 372172625148 Άρτας 60.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
54 OEXBE1 679323556326 Ιωαννίνων 56.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
55 OEXBE1 165499236865 Ιωαννίνων 56.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
56 OEXBE1 447471185455 Άρτας 56 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
57 OEXBE1 123081426812 Ιωαννίνων 55.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
58 OEXBE1 832827603459 Ιωαννίνων 54.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
59 OEXBE1 792681558369 Άρτας 54 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
60 OEXBE1 313117728396 Ιωαννίνων 54 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
61 OEXBE1 596013181423 Άρτας 53.6 Επιλαχών/Επιλαχούσα
62 OEXBE1 777967606838 Ιωαννίνων 52.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
63 OEXBE1 592443525382 Ιωαννίνων 50.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
64 OEXBE1 548882016986 Ιωαννίνων 50.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
65 OEXBE1 607329708949 Άρτας 50.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
66 OEXBE1 320007769854 Ιωαννίνων 50.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
67 OEXBE1 974201289353 Ιωαννίνων 50 Επιλαχών/Επιλαχούσα
68 OEXBE1 612896109739 Άρτας 49.6 Επιλαχών/Επιλαχούσα
69 OEXBE1 220004649131 Ιωαννίνων 49.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
70 OEXBE1 932027895487 Άρτας 49.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
71 OEXBE1 176091641655 Ιωαννίνων 48.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
72 OEXBE1 937842264850 Άρτας 48.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
73 OEXBE1 509067472764 Άρτας 47.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
74 OEXBE1 629348659308 Άρτας 47.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
75 OEXBE1 203052746468 Ιωαννίνων 47.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
76 OEXBE1 769493514557 Ιωαννίνων 44 Επιλαχών/Επιλαχούσα
77 OEXBE1 536967743362 Άρτας 43.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
78 OEXBE1 311950265218 Ιωαννίνων 42.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
79 OEXBE1 745980556282 Ιωαννίνων 42 Επιλαχών/Επιλαχούσα
80 OEXBE1 675132311729 Ιωαννίνων 40.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
81 OEXBE1 183402985326 Ιωαννίνων 40.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
82 OEXBE1 450950354227 Άρτας 38.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
83 OEXBE1 865842265844 Ιωαννίνων 38.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
84 OEXBE1 865963915232 Ιωαννίνων 34.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
85 OEXBE1 820862477570 Ιωαννίνων 34.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
86 OEXBE1 124142485210 Ιωαννίνων 34 Επιλαχών/Επιλαχούσα
87 OEXBE1 309631420638 Άρτας 34 Επιλαχών/Επιλαχούσα
88 OEXBE1 483438713216 Ιωαννίνων 32.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
89 OEXBE1 373088871216 Ιωαννίνων 32.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OEXBE1 577280823904 Μαγνησίας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 OEXBE1 965210816710 Μαγνησίας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 OEXBE1 625246344182 Λάρισας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 OEXBE1 285111113572 Λάρισας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 OEXBE1 483856314441 Λάρισας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 OEXBE1 237342523865 Λάρισας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 OEXBE1 331826289454 Λάρισας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 OEXBE1 410987704210 Λάρισας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 OEXBE1 847605524164 Λάρισας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 OEXBE1 534199189720 Λάρισας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 OEXBE1 716229569165 Λάρισας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 OEXBE1 233899827676 Λάρισας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 OEXBE1 292145475464 Λάρισας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 OEXBE1 253468538106 Λάρισας 97.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 OEXBE1 489034293165 Μαγνησίας 97.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 OEXBE1 780711169955 Λάρισας 95.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
17 OEXBE1 600800862147 Λάρισας 95 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
18 OEXBE1 664158889295 Λάρισας 95 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
19 OEXBE1 864282897753 Λάρισας 95 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
20 OEXBE1 890163712199 Λάρισας 95 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
21 OEXBE1 457154653672 Λάρισας 94 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
22 OEXBE1 271883123480 Μαγνησίας 92.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
23 OEXBE1 618775709804 Μαγνησίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
24 OEXBE1 895861619691 Μαγνησίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
25 OEXBE1 890851401107 Μαγνησίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
26 OEXBE1 642188320585 Λάρισας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
27 OEXBE1 818200418555 Λάρισας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
28 OEXBE1 668570903303 Λάρισας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
29 OEXBE1 652408350629 Λάρισας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
30 OEXBE1 926498075588 Λάρισας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
31 OEXBE1 547150868919 Λάρισας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
32 OEXBE1 406979784275 Μαγνησίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
33 OEXBE1 381619669632 Λάρισας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
34 OEXBE1 118572393318 Λάρισας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
35 OEXBE1 723306813106 Λάρισας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
36 OEXBE1 456038793218 Λάρισας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
37 OEXBE1 645038160407 Λάρισας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
38 OEXBE1 782583177739 Λάρισας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
39 OEXBE1 569351039829 Λάρισας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
40 OEXBE1 748827714735 Λάρισας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
41 OEXBE1 676182148945 Λάρισας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
42 OEXBE1 558079239913 Λάρισας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
43 OEXBE1 214233459073 Λάρισας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
44 OEXBE1 205322166448 Λάρισας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
45 OEXBE1 379800036629 Λάρισας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
46 OEXBE1 854104370028 Λάρισας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
47 OEXBE1 290317149080 Λάρισας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
48 OEXBE1 299617122523 Λάρισας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
49 OEXBE1 548573504951 Λάρισας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
50 OEXBE1 152240050221 Λάρισας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
51 OEXBE1 792795455575 Λάρισας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
52 OEXBE1 850907951768 Λάρισας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
53 OEXBE1 663148937171 Λάρισας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
54 OEXBE1 309600042924 Λάρισας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
55 OEXBE1 822010683119 Λάρισας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
56 OEXBE1 542855080074 Λάρισας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
57 OEXBE1 826022837925 Λάρισας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
58 OEXBE1 214417221622 Λάρισας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
59 OEXBE1 973893165901 Λάρισας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
60 OEXBE1 243588693810 Λάρισας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
61 OEXBE1 642551544843 Λάρισας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
62 OEXBE1 507816824734 Λάρισας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
63 OEXBE1 620842178468 Λάρισας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
64 OEXBE1 886747575504 Λάρισας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
65 OEXBE1 944832661083 Λάρισας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
66 OEXBE1 775841498924 Λάρισας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
67 OEXBE1 583159919304 Λάρισας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
68 OEXBE1 738584660890 Λάρισας 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
69 OEXBE1 576993020481 Λάρισας 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
70 OEXBE1 185467372692 Λάρισας 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
71 OEXBE1 509228965943 Λάρισας 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
72 OEXBE1 773662150884 Λάρισας 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
73 OEXBE1 359335175792 Λάρισας 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
74 OEXBE1 823619762253 Λάρισας 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
75 OEXBE1 764704030253 Λάρισας 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
76 OEXBE1 477608905379 Λάρισας 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
77 OEXBE1 323243281557 Λάρισας 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
78 OEXBE1 733449084419 Λάρισας 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
79 OEXBE1 734672289075 Λάρισας 89.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
80 OEXBE1 596362858079 Λάρισας 89.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
81 OEXBE1 320391691951 Λάρισας 89.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
82 OEXBE1 820204260185 Λάρισας 88.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
83 OEXBE1 684949557877 Λάρισας 88.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
84 OEXBE1 595028458722 Λάρισας 88.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
85 OEXBE1 379615357643 Λάρισας 87.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
86 OEXBE1 631412219993 Λάρισας 87.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
87 OEXBE1 688562258366 Λάρισας 87.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
88 OEXBE1 240997823278 Λάρισας 87.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
89 OEXBE1 548313839292 Λάρισας 86.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
90 OEXBE1 320581378547 Λάρισας 86 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
91 OEXBE1 604897202202 Λάρισας 85.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
92 OEXBE1 242042461774 Λάρισας 85.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
93 OEXBE1 808059676723 Μαγνησίας 84 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
94 OEXBE1 915186486905 Λάρισας 84 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
95 OEXBE1 799977350099 Λάρισας 84 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
96 OEXBE1 238900335380 Λάρισας 82.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
97 OEXBE1 952910511026 Λάρισας 82 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
98 OEXBE1 750342675500 Λάρισας 82 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
99 OEXBE1 586599974764 Λάρισας 82 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
100 OEXBE1 802031232782 Λάρισας 82 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
101 OEXBE1 313932154412 Λάρισας 81.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
102 OEXBE1 192019542480 Λάρισας 80.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
103 OEXBE1 537298027250 Λάρισας 80.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
104 OEXBE1 753571392220 Λάρισας 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
105 OEXBE1 771011265193 Λάρισας 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
106 OEXBE1 924591360203 Λάρισας 79.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
107 OEXBE1 288594158510 Λάρισας 79.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
108 OEXBE1 863422858008 Λάρισας 78.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
109 OEXBE1 735763127915 Λάρισας 78 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
110 OEXBE1 788592557898 Λάρισας 78 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
111 OEXBE1 489665048054 Λάρισας 77.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
112 OEXBE1 520238724839 Λάρισας 76.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
113 OEXBE1 586975087966 Λάρισας 76 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
114 OEXBE1 894527355545 Λάρισας 75.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
115 OEXBE1 515129598118 Λάρισας 75.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
116 OEXBE1 749225287118 Λάρισας 75.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
117 OEXBE1 807170103855 Λάρισας 74.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
118 OEXBE1 351957796350 Λάρισας 74.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
119 OEXBE1 879171321353 Μαγνησίας 73.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
120 OEXBE1 761444353952 Λάρισας 73.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
121 OEXBE1 423640193624 Λάρισας 73.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
122 OEXBE1 654803315512 Λάρισας 73.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
123 OEXBE1 732009166446 Λάρισας 73.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
124 OEXBE1 822816296983 Λάρισας 72.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
125 OEXBE1 902881107541 Λάρισας 72.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
126 OEXBE1 874492649976 Λάρισας 71.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
127 OEXBE1 242664351101 Λάρισας 71.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
128 OEXBE1 210324091766 Λάρισας 71.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
129 OEXBE1 243362022701 Μαγνησίας 70.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
130 OEXBE1 486215635550 Λάρισας 70.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
131 OEXBE1 825959851122 Λάρισας 70 Επιλαχών/Επιλαχούσα
132 OEXBE1 651980255420 Λάρισας 69.6 Επιλαχών/Επιλαχούσα
133 OEXBE1 853388545164 Λάρισας 68 Επιλαχών/Επιλαχούσα
134 OEXBE1 258832717932 Λάρισας 68 Επιλαχών/Επιλαχούσα
135 OEXBE1 314836679635 Λάρισας 67.6 Επιλαχών/Επιλαχούσα
136 OEXBE1 588181291673 Λάρισας 67.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
137 OEXBE1 600620498152 Λάρισας 67.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
138 OEXBE1 151264496314 Λάρισας 66.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
139 OEXBE1 536114817494 Λάρισας 66.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
140 OEXBE1 417407599116 Λάρισας 66 Επιλαχών/Επιλαχούσα
141 OEXBE1 316956811331 Λάρισας 66 Επιλαχών/Επιλαχούσα
142 OEXBE1 983139031657 Λάρισας 65.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
143 OEXBE1 979367782287 Λάρισας 64.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
144 OEXBE1 735684871868 Λάρισας 63.6 Επιλαχών/Επιλαχούσα
145 OEXBE1 868396922040 Λάρισας 63.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
146 OEXBE1 556139653032 Λάρισας 63.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
147 OEXBE1 337509449605 Λάρισας 63.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
148 OEXBE1 472138832879 Λάρισας 63.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
149 OEXBE1 586744454171 Λάρισας 62.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
150 OEXBE1 194674042042 Λάρισας 62.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
151 OEXBE1 291052268107 Λάρισας 62.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
152 OEXBE1 182901063084 Λάρισας 62 Επιλαχών/Επιλαχούσα
153 OEXBE1 870983052710 Λάρισας 62 Επιλαχών/Επιλαχούσα
154 OEXBE1 476920327964 Λάρισας 61.6 Επιλαχών/Επιλαχούσα
155 OEXBE1 842564601187 Λάρισας 61.6 Επιλαχών/Επιλαχούσα
156 OEXBE1 461163152409 Λάρισας 61.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
157 OEXBE1 349526007713 Λάρισας 61.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
158 OEXBE1 253897660611 Λάρισας 60.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
159 OEXBE1 780361494362 Λάρισας 60.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
160 OEXBE1 106368734318 Λάρισας 60.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
161 OEXBE1 919971966557 Λάρισας 60.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
162 OEXBE1 617494985331 Μαγνησίας 60 Επιλαχών/Επιλαχούσα
163 OEXBE1 219664950072 Λάρισας 60 Επιλαχών/Επιλαχούσα
164 OEXBE1 263806328474 Λάρισας 60 Επιλαχών/Επιλαχούσα
165 OEXBE1 885818319798 Λάρισας 59.6 Επιλαχών/Επιλαχούσα
166 OEXBE1 802192493106 Λάρισας 59.6 Επιλαχών/Επιλαχούσα
167 OEXBE1 552660185863 Λάρισας 59.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
168 OEXBE1 377442391535 Λάρισας 59.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
169 OEXBE1 372198229407 Λάρισας 58.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
170 OEXBE1 479628994356 Λάρισας 58.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
171 OEXBE1 865574273188 Λάρισας 58 Επιλαχών/Επιλαχούσα
172 OEXBE1 355207297116 Λάρισας 57.6 Επιλαχών/Επιλαχούσα
173 OEXBE1 268621195774 Λάρισας 57.6 Επιλαχών/Επιλαχούσα
174 OEXBE1 224275919551 Λάρισας 56.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
175 OEXBE1 211366062805 Λάρισας 56.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
176 OEXBE1 238249530723 Λάρισας 56.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
177 OEXBE1 554585837206 Λάρισας 56 Επιλαχών/Επιλαχούσα
178 OEXBE1 150507726591 Λάρισας 55.6 Επιλαχών/Επιλαχούσα
179 OEXBE1 696525852112 Λάρισας 55.6 Επιλαχών/Επιλαχούσα
180 OEXBE1 717052031605 Λάρισας 55.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
181 OEXBE1 343359101599 Λάρισας 55.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
182 OEXBE1 598302170456 Μαγνησίας 55.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
183 OEXBE1 863253102208 Λάρισας 54.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
184 OEXBE1 214399828417 Λάρισας 54.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
185 OEXBE1 575409077079 Μαγνησίας 53.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
186 OEXBE1 759227649083 Λάρισας 53.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
187 OEXBE1 205400647022 Λάρισας 53.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
188 OEXBE1 874819071263 Λάρισας 53.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
189 OEXBE1 230152341050 Λάρισας 53.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
190 OEXBE1 118551126493 Λάρισας 53.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
191 OEXBE1 581869078448 Λάρισας 52.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
192 OEXBE1 724677469681 Λάρισας 52.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
193 OEXBE1 209618405746 Λάρισας 52.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
194 OEXBE1 238890115478 Λάρισας 52.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
195 OEXBE1 422497513099 Λάρισας 52.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
196 OEXBE1 653881407613 Λάρισας 52.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
197 OEXBE1 626941819856 Μαγνησίας 52 Επιλαχών/Επιλαχούσα
198 OEXBE1 806839468082 Λάρισας 52 Επιλαχών/Επιλαχούσα
199 OEXBE1 680235968071 Λάρισας 52 Επιλαχών/Επιλαχούσα
200 OEXBE1 180302361480 Λάρισας 51.6 Επιλαχών/Επιλαχούσα
201 OEXBE1 155443950821 Λάρισας 51.6 Επιλαχών/Επιλαχούσα
202 OEXBE1 145065415251 Λάρισας 51.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
203 OEXBE1 392131889160 Λάρισας 51.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
204 OEXBE1 995514474156 Λάρισας 51.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
205 OEXBE1 124262280228 Λάρισας 50.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
206 OEXBE1 315634676537 Τρικάλων 50.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
207 OEXBE1 144858358276 Λάρισας 50 Επιλαχών/Επιλαχούσα
208 OEXBE1 979084100371 Λάρισας 49.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
209 OEXBE1 959341283306 Λάρισας 49.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
210 OEXBE1 316965671900 Λάρισας 48.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
211 OEXBE1 776102336250 Λάρισας 47.6 Επιλαχών/Επιλαχούσα
212 OEXBE1 857173906843 Λάρισας 47 Επιλαχών/Επιλαχούσα
213 OEXBE1 621128726691 Μαγνησίας 46.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
214 OEXBE1 654289367747 Λάρισας 46.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
215 OEXBE1 732833572630 Λάρισας 46 Επιλαχών/Επιλαχούσα
216 OEXBE1 552018553740 Μαγνησίας 46 Επιλαχών/Επιλαχούσα
217 OEXBE1 500610836494 Λάρισας 45.6 Επιλαχών/Επιλαχούσα
218 OEXBE1 402895627401 Λάρισας 45.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
219 OEXBE1 421837365201 Λάρισας 45.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
220 OEXBE1 224721161243 Λάρισας 44.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
221 OEXBE1 287826550071 Λάρισας 44.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
222 OEXBE1 888335116902 Λάρισας 44.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
223 OEXBE1 289517694215 Λάρισας 44.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
224 OEXBE1 578564170073 Λάρισας 44 Επιλαχών/Επιλαχούσα
225 OEXBE1 176215939024 Λάρισας 44 Επιλαχών/Επιλαχούσα
226 OEXBE1 983030805005 Λάρισας 43.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
227 OEXBE1 406902029430 Λάρισας 42.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
228 OEXBE1 414939045059 Λάρισας 42.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
229 OEXBE1 399623964610 Λάρισας 42.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
230 OEXBE1 736165807250 Λάρισας 42 Επιλαχών/Επιλαχούσα
231 OEXBE1 155465200875 Λάρισας 41.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
232 OEXBE1 454488154181 Λάρισας 40.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
233 OEXBE1 420332168449 Λάρισας 40.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
234 OEXBE1 405931600217 Λάρισας 40.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
235 OEXBE1 465552424968 Λάρισας 40.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
236 OEXBE1 673593681893 Λάρισας 40 Επιλαχών/Επιλαχούσα
237 OEXBE1 436248382884 Λάρισας 38 Επιλαχών/Επιλαχούσα
238 OEXBE1 227298131134 Λάρισας 37.6 Επιλαχών/Επιλαχούσα
239 OEXBE1 845736135689 Λάρισας 36.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
240 OEXBE1 622185064983 Λάρισας 36.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
241 OEXBE1 157264312539 Λάρισας 36 Επιλαχών/Επιλαχούσα
242 OEXBE1 500902938542 Λάρισας 35.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
243 OEXBE1 897716344009 Λάρισας 34.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
244 OEXBE1 815158936893 Λάρισας 34.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
245 OEXBE1 774960990936 Λάρισας 34 Επιλαχών/Επιλαχούσα
246 OEXBE1 493008652361 Λάρισας 33.6 Επιλαχών/Επιλαχούσα
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OEXBE1 461239589460 Κεφαλληνίας 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 OEXBE1 107899945846 Κεφαλληνίας 69.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 OEXBE1 287907367483 Κεφαλληνίας 64 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 OEXBE1 233621113554 Κεφαλληνίας 62 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 OEXBE1 449443417424 Κεφαλληνίας 58 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 OEXBE1 570636404003 Κεφαλληνίας 53.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 OEXBE1 463388569263 Κεφαλληνίας 53.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 OEXBE1 336946304807 Κεφαλληνίας 52 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 OEXBE1 154613874391 Κεφαλληνίας 48.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 OEXBE1 750989680670 Κεφαλληνίας 47.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 OEXBE1 537958447518 Κεφαλληνίας 42 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 OEXBE1 407007780410 Κεφαλληνίας 41.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 OEXBE1 300902907900 Κεφαλληνίας 41.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 OEXBE1 925272929478 Κεφαλληνίας 40.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 OEXBE1 851749835182 Κεφαλληνίας 37.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 OEXBE1 859317625642 Κεφαλληνίας 37 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
17 OEXBE1 927534878912 Κεφαλληνίας 36 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
18 OEXBE1 727719399780 Κεφαλληνίας 34.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
19 OEXBE1 414997063547 Κεφαλληνίας 34 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
20 OEXBE1 125894406952 Κεφαλληνίας 33.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OEXBE1 167421831487 Αχαΐας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 OEXBE1 673120298752 Αχαΐας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 OEXBE1 374785121549 Αχαΐας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 OEXBE1 785743851392 Αχαΐας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 OEXBE1 895770806826 Αχαΐας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 OEXBE1 237359677588 Αιτωλοακαρνανίας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 OEXBE1 665810982540 Αιτωλοακαρνανίας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 OEXBE1 879591319047 Αχαΐας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 OEXBE1 292788269095 Αιτωλοακαρνανίας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 OEXBE1 561850848375 Αχαΐας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 OEXBE1 521410242614 Αχαΐας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 OEXBE1 428381558891 Αιτωλοακαρνανίας 95 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 OEXBE1 435444901548 Αχαΐας 95 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 OEXBE1 622245691886 Αιτωλοακαρνανίας 95 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 OEXBE1 882052605419 Αιτωλοακαρνανίας 95 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 OEXBE1 182515482564 Αχαΐας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
17 OEXBE1 750658424379 Αχαΐας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
18 OEXBE1 859010200098 Αχαΐας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
19 OEXBE1 726047764587 Αχαΐας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
20 OEXBE1 471951723453 Αχαΐας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
21 OEXBE1 969464438187 Αχαΐας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
22 OEXBE1 979587862167 Αχαΐας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
23 OEXBE1 928727684625 Αχαΐας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
24 OEXBE1 637916650423 Αιτωλοακαρνανίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
25 OEXBE1 107247991611 Αιτωλοακαρνανίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
26 OEXBE1 592327990806 Αιτωλοακαρνανίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
27 OEXBE1 129364960073 Αχαΐας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
28 OEXBE1 262437625337 Αιτωλοακαρνανίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
29 OEXBE1 683844594849 Αχαΐας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
30 OEXBE1 505116598930 Αχαΐας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
31 OEXBE1 121415776218 Αιτωλοακαρνανίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
32 OEXBE1 655305406231 Αιτωλοακαρνανίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
33 OEXBE1 786844232101 Αιτωλοακαρνανίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
34 OEXBE1 533994300724 Αχαΐας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
35 OEXBE1 426860691438 Αχαΐας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
36 OEXBE1 355370849075 Αχαΐας 90.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
37 OEXBE1 336087109846 Αιτωλοακαρνανίας 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
38 OEXBE1 956426778945 Αιτωλοακαρνανίας 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
39 OEXBE1 448312867709 Αιτωλοακαρνανίας 89.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
40 OEXBE1 196165177284 Αχαΐας 88.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
41 OEXBE1 477264167255 Αιτωλοακαρνανίας 88 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
42 OEXBE1 274897772625 Αιτωλοακαρνανίας 86 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
43 OEXBE1 811171452126 Αχαΐας 85.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
44 OEXBE1 478434150195 Αχαΐας 85.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
45 OEXBE1 583317801488 Αχαΐας 83.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
46 OEXBE1 946911554117 Αχαΐας 83.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
47 OEXBE1 811856372271 Ηλείας 83.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
48 OEXBE1 615240086596 Αιτωλοακαρνανίας 82.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
49 OEXBE1 839299386588 Αιτωλοακαρνανίας 81.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
50 OEXBE1 369563595920 Αχαΐας 81.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
51 OEXBE1 392770391966 Αχαΐας 81.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
52 OEXBE1 355999048313 Αιτωλοακαρνανίας 78.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
53 OEXBE1 160509963421 Αιτωλοακαρνανίας 78 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
54 OEXBE1 429571388036 Αιτωλοακαρνανίας 76 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
55 OEXBE1 470449873019 Αιτωλοακαρνανίας 75.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
56 OEXBE1 987378984001 Αχαΐας 75.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
57 OEXBE1 890830335341 Αιτωλοακαρνανίας 74.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
58 OEXBE1 132904014279 Αιτωλοακαρνανίας 74.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
59 OEXBE1 202847119079 Αιτωλοακαρνανίας 74.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
60 OEXBE1 677624093175 Αιτωλοακαρνανίας 74.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
61 OEXBE1 448149249722 Αχαΐας 72.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
62 OEXBE1 207228119708 Αιτωλοακαρνανίας 72 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
63 OEXBE1 549242440859 Αχαΐας 71.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
64 OEXBE1 330530626667 Αιτωλοακαρνανίας 70.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
65 OEXBE1 190299074970 Αιτωλοακαρνανίας 69.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
66 OEXBE1 229847300898 Αχαΐας 68.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
67 OEXBE1 237002323306 Ηλείας 68 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
68 OEXBE1 148346483467 Αχαΐας 67.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
69 OEXBE1 339176009882 Αχαΐας 67.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
70 OEXBE1 934786425588 Αιτωλοακαρνανίας 66.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
71 OEXBE1 280158930420 Αχαΐας 66 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
72 OEXBE1 136818580385 Αιτωλοακαρνανίας 64.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
73 OEXBE1 325045926374 Αιτωλοακαρνανίας 64.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
74 OEXBE1 815521456188 Αχαΐας 61.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
75 OEXBE1 709748408694 Αχαΐας 61.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
76 OEXBE1 405443082721 Αιτωλοακαρνανίας 60.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
77 OEXBE1 934098639023 Αχαΐας 60.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
78 OEXBE1 251225849142 Αιτωλοακαρνανίας 60.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
79 OEXBE1 516286070128 Αχαΐας 60.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
80 OEXBE1 456663650050 Αχαΐας 56.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
81 OEXBE1 296054605231 Αχαΐας 56 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
82 OEXBE1 404569348208 Αιτωλοακαρνανίας 55.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
83 OEXBE1 981894788570 Αχαΐας 55.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
84 OEXBE1 626692180997 Αιτωλοακαρνανίας 54.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
85 OEXBE1 794055602413 Αχαΐας 54.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
86 OEXBE1 100668358108 Αχαΐας 53.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
87 OEXBE1 715255202084 Αιτωλοακαρνανίας 53.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
88 OEXBE1 218518954050 Αιτωλοακαρνανίας 53.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
89 OEXBE1 636343937227 Αιτωλοακαρνανίας 50.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
90 OEXBE1 589252189983 Αχαΐας 50 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
91 OEXBE1 931404597634 Αχαΐας 49.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
92 OEXBE1 255383716225 Αιτωλοακαρνανίας 46.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
93 OEXBE1 293888216537 Αχαΐας 45.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
94 OEXBE1 958695969096 Αιτωλοακαρνανίας 45.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
95 OEXBE1 126511429989 Αιτωλοακαρνανίας 44.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
96 OEXBE1 548963971450 Αιτωλοακαρνανίας 44 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
97 OEXBE1 200761502980 Αιτωλοακαρνανίας 42.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
98 OEXBE1 409169323383 Αιτωλοακαρνανίας 42 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
99 OEXBE1 260348237145 Αχαΐας 41.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
100 OEXBE1 231022289256 Αιτωλοακαρνανίας 41.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
101 OEXBE1 363991435077 Αιτωλοακαρνανίας 40.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
102 OEXBE1 979509067697 Αχαΐας 40.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
103 OEXBE1 216244349521 Αιτωλοακαρνανίας 40 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
104 OEXBE1 616985582243 Αιτωλοακαρνανίας 39.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
105 OEXBE1 758210548958 Αχαΐας 39.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
106 OEXBE1 338688725173 Αιτωλοακαρνανίας 39.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
107 OEXBE1 257704007864 Αιτωλοακαρνανίας 38.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
108 OEXBE1 208938928411 Αιτωλοακαρνανίας 37.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
109 OEXBE1 281715472906 Αιτωλοακαρνανίας 36.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
110 OEXBE1 540282270040 Αχαΐας 36 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
111 OEXBE1 226009775821 Αιτωλοακαρνανίας 35.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
112 OEXBE1 105347366716 Αιτωλοακαρνανίας 34 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
113 OEXBE1 124751940015 Αιτωλοακαρνανίας 33.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
114 OEXBE1 945736306798 Αιτωλοακαρνανίας 33.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
115 OEXBE1 108115877605 Αχαΐας 33.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
116 OEXBE1 615217492445 Αιτωλοακαρνανίας 31.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OEXBE1 856184151929 Βοιωτίας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 OEXBE1 781643871751 Εύβοιας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 OEXBE1 732093478980 Βοιωτίας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 OEXBE1 396080893496 Βοιωτίας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 OEXBE1 588283882699 Βοιωτίας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 OEXBE1 806362070418 Βοιωτίας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 OEXBE1 477107848404 Φθιώτιδας 97.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 OEXBE1 602230240138 Βοιωτίας 96 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 OEXBE1 578279357618 Φθιώτιδας 95 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 OEXBE1 130225162734 Φθιώτιδας 93.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 OEXBE1 417011868737 Βοιωτίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 OEXBE1 936604979881 Βοιωτίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 OEXBE1 713461027119 Φθιώτιδας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 OEXBE1 148991658266 Φθιώτιδας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 OEXBE1 985452462178 Φθιώτιδας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 OEXBE1 638590389424 Φθιώτιδας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
17 OEXBE1 687345203585 Βοιωτίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
18 OEXBE1 293468077244 Βοιωτίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
19 OEXBE1 375432899849 Φθιώτιδας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
20 OEXBE1 866119625859 Φθιώτιδας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
21 OEXBE1 616420342519 Βοιωτίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
22 OEXBE1 900239839618 Φθιώτιδας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
23 OEXBE1 962469849736 Φθιώτιδας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
24 OEXBE1 577604258865 Βοιωτίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
25 OEXBE1 682302702787 Φθιώτιδας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
26 OEXBE1 383545823475 Φθιώτιδας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
27 OEXBE1 987091135284 Βοιωτίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
28 OEXBE1 784059862766 Βοιωτίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
29 OEXBE1 507169993647 Φθιώτιδας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
30 OEXBE1 621743931658 Φθιώτιδας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
31 OEXBE1 692895148952 Βοιωτίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
32 OEXBE1 146274902767 Βοιωτίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
33 OEXBE1 795475884158 Φθιώτιδας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
34 OEXBE1 973008664154 Βοιωτίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
35 OEXBE1 481442445226 Φθιώτιδας 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
36 OEXBE1 189657800006 Φθιώτιδας 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
37 OEXBE1 987380643966 Βοιωτίας 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
38 OEXBE1 268590797117 Βοιωτίας 89.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
39 OEXBE1 343481646774 Βοιωτίας 89.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
40 OEXBE1 267654294313 Εύβοιας 88.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
41 OEXBE1 500370485184 Φθιώτιδας 84.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
42 OEXBE1 728249274435 Φθιώτιδας 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
43 OEXBE1 180529986941 Φθιώτιδας 78.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
44 OEXBE1 203475108331 Φθιώτιδας 77.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
45 OEXBE1 409115049756 Φθιώτιδας 76.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
46 OEXBE1 976577268553 Φθιώτιδας 75.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
47 OEXBE1 950434238665 Βοιωτίας 74 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
48 OEXBE1 661321565990 Φθιώτιδας 73.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
49 OEXBE1 460934222427 Βοιωτίας 73.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
50 OEXBE1 930111731064 Φθιώτιδας 70.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
51 OEXBE1 746864464265 Φθιώτιδας 68 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
52 OEXBE1 848265184865 Φθιώτιδας 66.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
53 OEXBE1 332172623327 Εύβοιας 66 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
54 OEXBE1 280555256521 Φθιώτιδας 65.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
55 OEXBE1 136627641023 Φθιώτιδας 64.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
56 OEXBE1 972288360089 Φθιώτιδας 64 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
57 OEXBE1 513671323729 Φθιώτιδας 63.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
58 OEXBE1 759868176058 Βοιωτίας 62.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
59 OEXBE1 921801350242 Βοιωτίας 62.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
60 OEXBE1 120359653564 Φθιώτιδας 62.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
61 OEXBE1 753984820877 Βοιωτίας 62.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
62 OEXBE1 153455471074 Φθιώτιδας 60 Επιλαχών/Επιλαχούσα
63 OEXBE1 105499870497 Φθιώτιδας 59.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
64 OEXBE1 986361520395 Φθιώτιδας 58.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
65 OEXBE1 150776214424 Φθιώτιδας 57.6 Επιλαχών/Επιλαχούσα
66 OEXBE1 338476989629 Φθιώτιδας 57.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
67 OEXBE1 440586087785 Φθιώτιδας 57.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
68 OEXBE1 644711387157 Φθιώτιδας 55.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
69 OEXBE1 122385262677 Φθιώτιδας 54.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
70 OEXBE1 448482546053 Βοιωτίας 53.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
71 OEXBE1 136230163882 Εύβοιας 52.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
72 OEXBE1 437350271463 Βοιωτίας 52 Επιλαχών/Επιλαχούσα
73 OEXBE1 253446272756 Φθιώτιδας 51.6 Επιλαχών/Επιλαχούσα
74 OEXBE1 702055552696 Φθιώτιδας 51.6 Επιλαχών/Επιλαχούσα
75 OEXBE1 212465709466 Φθιώτιδας 51.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
76 OEXBE1 664316779940 Φθιώτιδας 46 Επιλαχών/Επιλαχούσα
77 OEXBE1 501789644226 Βοιωτίας 44.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
78 OEXBE1 459647377137 Βοιωτίας 44.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
79 OEXBE1 629334899921 Φθιώτιδας 44.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
80 OEXBE1 883074933906 Φθιώτιδας 42.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
81 OEXBE1 757589870768 Φθιώτιδας 41.6 Επιλαχών/Επιλαχούσα
82 OEXBE1 919384742266 Βοιωτίας 40.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
83 OEXBE1 959269890088 Φθιώτιδας 40.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
84 OEXBE1 791519613946 Φθιώτιδας 40.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
85 OEXBE1 778980147661 Βοιωτίας 40.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
86 OEXBE1 728660218522 Βοιωτίας 40.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
87 OEXBE1 577185856939 Φθιώτιδας 39.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
88 OEXBE1 212448596443 Φθιώτιδας 38.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
89 OEXBE1 837630444082 Φθιώτιδας 36.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
90 OEXBE1 466381633712 Βοιωτίας 36.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
91 OEXBE1 422809599771 Φθιώτιδας 36.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
92 OEXBE1 532468395579 Βοιωτίας 34.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
93 OEXBE1 744823223671 Βοιωτίας 34 Επιλαχών/Επιλαχούσα
94 OEXBE1 955745105827 Φθιώτιδας 33.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
95 OEXBE1 619757773393 Φθιώτιδας 32.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
96 OEXBE1 951882521841 Βοιωτίας 32.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OEXBE1 731344618136 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 OEXBE1 216015224318 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 OEXBE1 273675023999 Δυτικού Τομέα Αθηνών 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 OEXBE1 853226067578 Ανατολικής Αττικής 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 OEXBE1 830326772316 Δυτικού Τομέα Αθηνών 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 OEXBE1 587077303897 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 OEXBE1 919639416160 Δυτικής Αττικής 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 OEXBE1 318887806574 Νοτίου Τομέα Αθηνών 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 OEXBE1 915918302721 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 92.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 OEXBE1 253962365643 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 OEXBE1 392540022324 Δυτικής Αττικής 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 OEXBE1 809061989423 Νοτίου Τομέα Αθηνών 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 OEXBE1 434762780668 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 OEXBE1 908621695048 Βορείου Τομέα Αθηνών 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 OEXBE1 646791897943 Πειραιώς 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 OEXBE1 178125441077 Ανατολικής Αττικής 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
17 OEXBE1 465506379621 Ανατολικής Αττικής 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
18 OEXBE1 238358664814 Δυτικής Αττικής 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
19 OEXBE1 967195550643 Δυτικής Αττικής 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
20 OEXBE1 836941137484 Δυτικής Αττικής 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
21 OEXBE1 642243180459 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
22 OEXBE1 573908732197 Ανατολικής Αττικής 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
23 OEXBE1 420545799673 Ανατολικής Αττικής 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
24 OEXBE1 282259472487 Δυτικής Αττικής 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
25 OEXBE1 644037900126 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
26 OEXBE1 842140968702 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 84.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
27 OEXBE1 110350326169 Δυτικής Αττικής 84.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
28 OEXBE1 756185286677 Βορείου Τομέα Αθηνών 81.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
29 OEXBE1 572887296336 Δυτικής Αττικής 80.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
30 OEXBE1 309799251004 Ανατολικής Αττικής 79.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
31 OEXBE1 666914917188 Ανατολικής Αττικής 78.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
32 OEXBE1 248055859456 Νοτίου Τομέα Αθηνών 78 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
33 OEXBE1 708164092211 Ανατολικής Αττικής 77.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
34 OEXBE1 993601710247 Βορείου Τομέα Αθηνών 72.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
35 OEXBE1 578257749205 Ανατολικής Αττικής 72 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
36 OEXBE1 104861045664 Ανατολικής Αττικής 72 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
37 OEXBE1 371462662209 Βορείου Τομέα Αθηνών 71.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
38 OEXBE1 405490527245 Δυτικής Αττικής 69.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
39 OEXBE1 989616900657 Δυτικής Αττικής 68.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
40 OEXBE1 145481876178 Δυτικής Αττικής 68.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
41 OEXBE1 213758132155 Ανατολικής Αττικής 68 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
42 OEXBE1 207051187804 Δυτικού Τομέα Αθηνών 67.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
43 OEXBE1 942842968252 Νοτίου Τομέα Αθηνών 67 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
44 OEXBE1 670655220264 Ανατολικής Αττικής 66.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
45 OEXBE1 998025332975 Ανατολικής Αττικής 66.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
46 OEXBE1 698507487553 Βορείου Τομέα Αθηνών 65.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
47 OEXBE1 931173987399 Δυτικής Αττικής 64.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
48 OEXBE1 804505946775 Ανατολικής Αττικής 64 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
49 OEXBE1 980005442993 Ανατολικής Αττικής 64 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
50 OEXBE1 514733726870 Ανατολικής Αττικής 63.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
51 OEXBE1 252099344615 Βορείου Τομέα Αθηνών 62.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
52 OEXBE1 800124063533 Δυτικού Τομέα Αθηνών 61.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
53 OEXBE1 188272065018 Ανατολικής Αττικής 61.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
54 OEXBE1 661755365266 Νοτίου Τομέα Αθηνών 61.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
55 OEXBE1 466092741239 Βορείου Τομέα Αθηνών 60.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
56 OEXBE1 383706173946 Ανατολικής Αττικής 59.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
57 OEXBE1 624287213619 Ανατολικής Αττικής 59.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
58 OEXBE1 210022897406 Ανατολικής Αττικής 57.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
59 OEXBE1 734527756733 Ανατολικής Αττικής 56.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
60 OEXBE1 225931764284 Δυτικού Τομέα Αθηνών 56.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
61 OEXBE1 431060880699 Ανατολικής Αττικής 56 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
62 OEXBE1 678972108268 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 55.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
63 OEXBE1 342796834131 Δυτικής Αττικής 54.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
64 OEXBE1 912560916573 Ανατολικής Αττικής 53.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
65 OEXBE1 526279360427 Δυτικής Αττικής 53.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
66 OEXBE1 915081221938 Δυτικής Αττικής 53 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
67 OEXBE1 175784035592 Δυτικού Τομέα Αθηνών 52.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
68 OEXBE1 232629013787 Δυτικού Τομέα Αθηνών 52 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
69 OEXBE1 920177142568 Ανατολικής Αττικής 52 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
70 OEXBE1 584395614686 Δυτικής Αττικής 51.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
71 OEXBE1 951332108131 Ανατολικής Αττικής 50.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
72 OEXBE1 592142011787 Ανατολικής Αττικής 50.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
73 OEXBE1 391427174446 Ανατολικής Αττικής 49.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
74 OEXBE1 965858247587 Ανατολικής Αττικής 49.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
75 OEXBE1 171935951573 Δυτικής Αττικής 48.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
76 OEXBE1 631106660160 Δυτικής Αττικής 48.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
77 OEXBE1 720063342216 Δυτικής Αττικής 47.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
78 OEXBE1 125227222354 Ανατολικής Αττικής 47.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
79 OEXBE1 520826095089 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 46.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
80 OEXBE1 945064823836 Δυτικής Αττικής 46.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
81 OEXBE1 907192210027 Ανατολικής Αττικής 46 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
82 OEXBE1 300757881035 Δυτικής Αττικής 46 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
83 OEXBE1 147254825055 Ανατολικής Αττικής 46 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
84 OEXBE1 282731363911 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 45.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
85 OEXBE1 104124341956 Δυτικής Αττικής 45.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
86 OEXBE1 439731452019 Ανατολικής Αττικής 44.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
87 OEXBE1 297349453495 Δυτικής Αττικής 42.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
88 OEXBE1 369279356648 Δυτικής Αττικής 41.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
89 OEXBE1 345334964382 Ανατολικής Αττικής 41.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
90 OEXBE1 180627163546 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 40.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
91 OEXBE1 428382194480 Ανατολικής Αττικής 39.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
92 OEXBE1 101880013963 Ανατολικής Αττικής 38.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
93 OEXBE1 596514977318 Δυτικής Αττικής 35.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
94 OEXBE1 997313657376 Δυτικής Αττικής 34 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
95 OEXBE1 903449537818 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 33.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
96 OEXBE1 699654635763 Βορείου Τομέα Αθηνών 33.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
97 OEXBE1 729078410421 Δυτικής Αττικής 33.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
98 OEXBE1 945108424133 Δυτικής Αττικής 32.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
99 OEXBE1 970777534274 Ανατολικής Αττικής 32.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OEXBE1 943584904959 Κορινθίας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 OEXBE1 803737586818 Κορινθίας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 OEXBE1 515485030065 Κορινθίας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 OEXBE1 339194309426 Κορινθίας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 OEXBE1 192579846110 Κορινθίας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 OEXBE1 904452882892 Κορινθίας 95 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 OEXBE1 662955022878 Κορινθίας 94.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 OEXBE1 616258789381 Κορινθίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 OEXBE1 222747210942 Κορινθίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 OEXBE1 696126763463 Κορινθίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 OEXBE1 172051670079 Κορινθίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 OEXBE1 397299614239 Κορινθίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 OEXBE1 276129158207 Κορινθίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 OEXBE1 172618708628 Κορινθίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 OEXBE1 504890996697 Κορινθίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 OEXBE1 309985803385 Κορινθίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
17 OEXBE1 616231577749 Κορινθίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
18 OEXBE1 531519870319 Κορινθίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
19 OEXBE1 290184685823 Κορινθίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
20 OEXBE1 335399745595 Κορινθίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
21 OEXBE1 640122200827 Κορινθίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
22 OEXBE1 342595722035 Κορινθίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
23 OEXBE1 943540112528 Κορινθίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
24 OEXBE1 752479800176 Κορινθίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
25 OEXBE1 160440536266 Κορινθίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
26 OEXBE1 114376356170 Κορινθίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
27 OEXBE1 517623371007 Κορινθίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
28 OEXBE1 299468217769 Κορινθίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
29 OEXBE1 885290101944 Κορινθίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
30 OEXBE1 629941893416 Κορινθίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
31 OEXBE1 191218753790 Κορινθίας 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
32 OEXBE1 489386750617 Κορινθίας 90.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
33 OEXBE1 706687625918 Κορινθίας 76.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
34 OEXBE1 817923611360 Κορινθίας 74.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
35 OEXBE1 539831403621 Κορινθίας 70.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
36 OEXBE1 860511545307 Κορινθίας 69.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
37 OEXBE1 807449104795 Κορινθίας 68.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
38 OEXBE1 178178500293 Κορινθίας 66.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
39 OEXBE1 656750905803 Κορινθίας 64 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
40 OEXBE1 560219136937 Κορινθίας 63.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
41 OEXBE1 818983953225 Κορινθίας 59.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
42 OEXBE1 900085891076 Κορινθίας 53.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
43 OEXBE1 965689929940 Κορινθίας 52.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
44 OEXBE1 615463456528 Κορινθίας 50.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
45 OEXBE1 435678162681 Κορινθίας 49.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
46 OEXBE1 455748429789 Μεσσηνίας 49.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
47 OEXBE1 212489167156 Κορινθίας 44 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
48 OEXBE1 298757672879 Κορινθίας 43.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
49 OEXBE1 704506448089 Κορινθίας 43.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
50 OEXBE1 558840753406 Κορινθίας 41.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
51 OEXBE1 922258373343 Κορινθίας 41.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
52 OEXBE1 210320181118 Κορινθίας 40.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
53 OEXBE1 213276290786 Κορινθίας 40.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
54 OEXBE1 934937936771 Κορινθίας 40.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
55 OEXBE1 469583226009 Κορινθίας 34 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OEXBE1 741086792042 Χίου 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 OEXBE1 155833008447 Χίου 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 OEXBE1 931531263987 Χίου 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 OEXBE1 639814267021 Χίου 95 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 OEXBE1 840184971408 Χίου 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 OEXBE1 832249595964 Χίου 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 OEXBE1 782658970237 Χίου 79.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 OEXBE1 539625884543 Λέσβου 77.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 OEXBE1 956903295314 Λέσβου 73.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 OEXBE1 484696043852 Χίου 61.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 OEXBE1 985443966449 Χίου 58.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 OEXBE1 771922428210 Λέσβου 58 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 OEXBE1 744712985912 Χίου 54 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 OEXBE1 208979692846 Χίου 54 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 OEXBE1 651921096965 Χίου 52.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 OEXBE1 243689564443 Χίου 50 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
17 OEXBE1 142938671146 Χίου 47.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
18 OEXBE1 252643987899 Χίου 46.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
19 OEXBE1 678283454530 Χίου 46 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
20 OEXBE1 309666149085 Χίου 44.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
21 OEXBE1 230160168521 Χίου 44 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
22 OEXBE1 479539087432 Χίου 43.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
23 OEXBE1 423988625593 Χίου 41.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
24 OEXBE1 260290461191 Λέσβου 40.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
25 OEXBE1 640844260772 Χίου 35.6 Επιλαχών/Επιλαχούσα
26 OEXBE1 889644029168 Χίου 32.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OEXBE1 406946349495 Σύρου 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 OEXBE1 969552553329 Ρόδου 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OEXBE1 976090536520 Ηρακλείου 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 OEXBE1 733600825870 Ηρακλείου 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 OEXBE1 440394709819 Ηρακλείου 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 OEXBE1 348775176848 Ηρακλείου 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 OEXBE1 487809924792 Ηρακλείου 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 OEXBE1 198276054642 Ηρακλείου 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 OEXBE1 492636927396 Ηρακλείου 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 OEXBE1 440904174990 Χανίων 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 OEXBE1 586439949623 Χανίων 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 OEXBE1 538256986683 Χανίων 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 OEXBE1 104629034317 Χανίων 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 OEXBE1 977445875835 Χανίων 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 OEXBE1 234578420744 Χανίων 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 OEXBE1 239346211996 Χανίων 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 OEXBE1 480158801354 Χανίων 95.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 OEXBE1 811799281200 Χανίων 95 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
17 OEXBE1 130767920416 Ηρακλείου 93.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
18 OEXBE1 562981571267 Ηρακλείου 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
19 OEXBE1 780347003880 Ηρακλείου 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
20 OEXBE1 846593362069 Χανίων 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
21 OEXBE1 584772116197 Ηρακλείου 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
22 OEXBE1 375839875401 Ηρακλείου 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
23 OEXBE1 624854655685 Ηρακλείου 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
24 OEXBE1 513955455393 Χανίων 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
25 OEXBE1 156568175986 Ηρακλείου 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
26 OEXBE1 357742359890 Ηρακλείου 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
27 OEXBE1 794334442932 Χανίων 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
28 OEXBE1 763247732824 Ηρακλείου 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
29 OEXBE1 955831003037 Ηρακλείου 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
30 OEXBE1 474136193717 Ηρακλείου 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
31 OEXBE1 542964139103 Ηρακλείου 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
32 OEXBE1 228942164275 Χανίων 88.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
33 OEXBE1 502643904940 Ηρακλείου 86.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
34 OEXBE1 551902663189 Ηρακλείου 86.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
35 OEXBE1 176450817146 Χανίων 84 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
36 OEXBE1 118305623009 Χανίων 83.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
37 OEXBE1 681097961669 Ηρακλείου 82 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
38 OEXBE1 333137808975 Ηρακλείου 79.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
39 OEXBE1 904120705451 Χανίων 77.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
40 OEXBE1 201146322435 Χανίων 76 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
41 OEXBE1 170488925562 Ηρακλείου 73.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
42 OEXBE1 632413839781 Ηρακλείου 72.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
43 OEXBE1 954803198336 Ηρακλείου 70.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
44 OEXBE1 493619208453 Χανίων 68.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
45 OEXBE1 725167696891 Χανίων 64.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
46 OEXBE1 820058515647 Ηρακλείου 63.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
47 OEXBE1 928661970962 Χανίων 63.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
48 OEXBE1 686929730963 Ηρακλείου 63.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
49 OEXBE1 153248540223 Ηρακλείου 62.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
50 OEXBE1 739003356174 Ηρακλείου 60.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
51 OEXBE1 891522719834 Ηρακλείου 60.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
52 OEXBE1 879218998478 Ηρακλείου 58.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
53 OEXBE1 751576724427 Χανίων 58.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
54 OEXBE1 578283919807 Ηρακλείου 57.6 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
55 OEXBE1 299519336944 Ηρακλείου 57.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
56 OEXBE1 299693280350 Ηρακλείου 56.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
57 OEXBE1 661223078508 Ηρακλείου 55.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
58 OEXBE1 642750726955 Χανίων 55.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
59 OEXBE1 327297818526 Ηρακλείου 54.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
60 OEXBE1 571845265860 Ηρακλείου 52.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
61 OEXBE1 132963442722 Ηρακλείου 52.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
62 OEXBE1 915355440201 Ηρακλείου 49.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
63 OEXBE1 241052718694 Ηρακλείου 49.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
64 OEXBE1 146137131882 Ηρακλείου 49.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
65 OEXBE1 923412201000 Ηρακλείου 48.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
66 OEXBE1 350117341931 Χανίων 48 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
67 OEXBE1 994274182340 Ηρακλείου 47.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
68 OEXBE1 147355943585 Ηρακλείου 44.4 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
69 OEXBE1 650331793811 Ηρακλείου 42.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
70 OEXBE1 309165465466 Χανίων 42.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
71 OEXBE1 792552178423 Ηρακλείου 41.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
72 OEXBE1 561166251485 Ηρακλείου 39.6 Επιλαχών/Επιλαχούσα
73 OEXBE1 441268593476 Ηρακλείου 38.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
74 OEXBE1 269031338686 Χανίων 38.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
75 OEXBE1 973369543068 Χανίων 36.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
76 OEXBE1 628902890820 Ηρακλείου 35.6 Επιλαχών/Επιλαχούσα
77 OEXBE1 739538089059 Ηρακλείου 34.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα
78 OEXBE1 980584152832 Ηρακλείου 34 Επιλαχών/Επιλαχούσα
79 OEXBE1 399523939946 Ηρακλείου 32.4 Επιλαχών/Επιλαχούσα

# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφέρεια Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Κατάσταση
1 OEXBE1 481666338797 Αττική Κεντρικού Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
2 OEXBE1 258859711537 Στερεά Ελλάδα Βοιωτίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
3 OEXBE1 323656354685 Στερεά Ελλάδα Βοιωτίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
4 OEXBE1 770354467621 Αττική Νοτίου Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
5 OEXBE1 896639466816 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
6 OEXBE1 456588375260 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
7 OEXBE1 329885442624 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
8 OEXBE1 970228519157 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
9 OEXBE1 795385283828 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
10 OEXBE1 403745628324 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
11 OEXBE1 757761050136 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
12 OEXBE1 375643325887 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
13 OEXBE1 762938692537 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
14 OEXBE1 617984119491 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
15 OEXBE1 523235530239 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
16 OEXBE1 309290863435 Αττική Κεντρικού Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
17 OEXBE1 824094100630 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
18 OEXBE1 893142480690 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
19 OEXBE1 360700053176 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
20 OEXBE1 575262349563 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
21 OEXBE1 530414080509 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
22 OEXBE1 335355459061 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
23 OEXBE1 916020281513 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
24 OEXBE1 930063106371 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
25 OEXBE1 665756528953 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
26 OEXBE1 487453058175 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
27 OEXBE1 152125299764 Αττική Δυτικής Αττικής Απορριφθείς/Απορριφθείσα
28 OEXBE1 540065194536 Ήπειρος Ιωαννίνων Απορριφθείς/Απορριφθείσα
29 OEXBE1 871744257906 Αττική Δυτικού Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
30 OEXBE1 654078509170 Ήπειρος Ιωαννίνων Απορριφθείς/Απορριφθείσα
31 OEXBE1 485470495887 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
32 OEXBE1 625650555054 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
33 OEXBE1 716469028360 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
34 OEXBE1 556987513859 Αττική Δυτικής Αττικής Απορριφθείς/Απορριφθείσα
35 OEXBE1 855097229899 Αττική Δυτικής Αττικής Απορριφθείς/Απορριφθείσα
36 OEXBE1 529206266105 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
37 OEXBE1 653758456581 Θεσσαλία Μαγνησίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
38 OEXBE1 796416316672 Αττική Δυτικής Αττικής Απορριφθείς/Απορριφθείσα
39 OEXBE1 990053783286 Στερεά Ελλάδα Βοιωτίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
40 OEXBE1 221975897995 Ήπειρος Ιωαννίνων Απορριφθείς/Απορριφθείσα
41 OEXBE1 856661785795 Ήπειρος Ιωαννίνων Απορριφθείς/Απορριφθείσα
42 OEXBE1 206207981577 Ήπειρος Ιωαννίνων Απορριφθείς/Απορριφθείσα
43 OEXBE1 497129821673 Στερεά Ελλάδα Βοιωτίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
44 OEXBE1 507469355250 Αττική Κεντρικού Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
45 OEXBE1 960476642226 Αττική Πειραιώς Απορριφθείς/Απορριφθείσα
46 OEXBE1 748237027980 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
47 OEXBE1 820812785205 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Έβρου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
48 OEXBE1 652546812456 Αττική Κεντρικού Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
49 OEXBE1 687588159859 Κεντρική Μακεδονία Πιερίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
50 OEXBE1 145285893664 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
51 OEXBE1 758402122765 Αττική Νοτίου Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
52 OEXBE1 419808572567 Αττική Δυτικού Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
53 OEXBE1 362030269764 Αττική Κεντρικού Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
54 OEXBE1 958296213294 Αττική Κεντρικού Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
55 OEXBE1 741414631467 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
56 OEXBE1 475327153322 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ροδόπης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
57 OEXBE1 677816727405 Αττική Πειραιώς Απορριφθείς/Απορριφθείσα
58 OEXBE1 950427067344 Θεσσαλία Λάρισας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
59 OEXBE1 794325733995 Αττική Δυτικού Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
60 OEXBE1 863556913770 Αττική Δυτικής Αττικής Απορριφθείς/Απορριφθείσα
61 OEXBE1 502903770568 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Έβρου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
62 OEXBE1 848545832118 Νότιο Αιγαίο Ρόδου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
63 OEXBE1 596713468161 Αττική Βορείου Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
64 OEXBE1 614558435310 Αττική Δυτικής Αττικής Απορριφθείς/Απορριφθείσα
65 OEXBE1 818447907088 Θεσσαλία Λάρισας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
66 OEXBE1 243326138593 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
67 OEXBE1 668577123936 Θεσσαλία Λάρισας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
68 OEXBE1 813334034123 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
69 OEXBE1 343295353620 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
70 OEXBE1 130562547721 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
71 OEXBE1 782589677813 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
72 OEXBE1 449822667185 Στερεά Ελλάδα Εύβοιας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
73 OEXBE1 342419608840 Αττική Δυτικής Αττικής Απορριφθείς/Απορριφθείσα
74 OEXBE1 601463841421 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
75 OEXBE1 115267093639 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
76 OEXBE1 361049744752 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
77 OEXBE1 786400571913 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
78 OEXBE1 691363475290 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
79 OEXBE1 341355745089 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
80 OEXBE1 896751529583 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
81 OEXBE1 583132773621 Αττική Κεντρικού Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
82 OEXBE1 143112082512 Αττική Δυτικής Αττικής Απορριφθείς/Απορριφθείσα
83 OEXBE1 118123128822 Αττική Δυτικής Αττικής Απορριφθείς/Απορριφθείσα
84 OEXBE1 258129430460 Αττική Κεντρικού Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
85 OEXBE1 777482573603 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
86 OEXBE1 966054994028 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
87 OEXBE1 473746232148 Ήπειρος Άρτας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
88 OEXBE1 592980440059 Αττική Δυτικής Αττικής Απορριφθείς/Απορριφθείσα
89 OEXBE1 378816694808 Αττική Κεντρικού Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
90 OEXBE1 474931935002 Στερεά Ελλάδα Βοιωτίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
91 OEXBE1 474281676163 Αττική Νοτίου Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
92 OEXBE1 798895824610 Βόρειο Αιγαίο Χίου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
93 OEXBE1 608264284880 Αττική Ανατολικής Ατ