Ανάρτηση Νέου Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε το Νέο Οριστικό Μητρώο Ωφελουμένων όπου περιλαμβάνει την αύξηση του αριθμού Ωφελούμενων των Υποέργων 2 και 3 με την ένταξη επιλαχόντων στους επιλέξιμους, στις περιφέρειες Θεσσαλίας, Βορείου Αιγαίου και Kρήτης (Απόφαση Ε.Ε./ΟΕΧΒΕ /24-02-2020).

Το Νέο Οριστικό Μητρώο Ωφελουμένων μπορείτε να το δείτε εδώ όπως επίσης και εδώ.

Ε.Σ.Π.Α. Logo
W3C valid