Ανάρτηση Νέου Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων

H Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας Ελλάδος (Ο.Ε.Χ.Β.Ε.), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στη Χημική βιομηχανία» - Γ Κύκλος Αιτήσεων , προβαίνει στη Συγκρότηση Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων κατά φθίνουσα σειρά, των Επιτυχόντων, των Επιλαχόντων και των Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων , βάσει της μοριοδότησής τους ανά Περιφέρεια.

Για να δείτε το Οριστικό Μητρώο Ωφελουμένων πατήστε εδώ.

Κάθε υποψήφιος/α μπορεί να ενημερωθεί για το αν εντάσσεται στο Οριστικό Μητρώο και για τη σειρά κατάταξης του χρησιμοποιώντας τον μοναδικό Κωδικό Αριθμό Συμμετοχής (ΚΑΣ) που του αποδόθηκε κατά την υποβολή της αίτησης.

Ε.Σ.Π.Α. Logo
W3C valid