Ανάρτηση Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων

Σας ενημερώνουμε οτι αναρτήθηκε το Οριστικό Μητρώο Ωφελουμένων στο πλαίσιο της υπ'Aρ. Πρωτ. 846/3-10-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Απόφασης Δ.Σ./ΟΕΧΒΕ /10-09-2019).

Το οριστικό αποτέλεσμα της αίτησης σας μπορέιτε να το δείτε εδώ όπως επίσης και εδώ.

Ε.Σ.Π.Α. Logo
W3C valid