Τελικά Αποτελέσματα

# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OEXBE1 599608105927 Αργολίδας Επιλαχών/Επιλαχούσα
2 OEXBE1 318964068879 Αρκαδίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
3 OEXBE1 194719950541 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
4 OEXBE1 657820862885 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
5 OEXBE1 434384656156 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
6 OEXBE1 127196143575 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
7 OEXBE1 441822042508 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
8 OEXBE1 815937202552 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
9 OEXBE1 126446522778 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
10 OEXBE1 734188520281 Αργολίδας Επιλαχών/Επιλαχούσα
11 OEXBE1 257788890265 Αργολίδας Επιλαχών/Επιλαχούσα
12 OEXBE1 428256945404 Αργολίδας Επιλαχών/Επιλαχούσα
13 OEXBE1 536096650733 Αργολίδας Επιλαχών/Επιλαχούσα
14 OEXBE1 531861900897 Αργολίδας Επιλαχών/Επιλαχούσα
15 OEXBE1 560589677318 Αργολίδας Επιλαχών/Επιλαχούσα
16 OEXBE1 929753679973 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
17 OEXBE1 889215187810 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
18 OEXBE1 699540587397 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
19 OEXBE1 790253418467 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
20 OEXBE1 254520386464 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
21 OEXBE1 496683896931 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
22 OEXBE1 913868281515 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
23 OEXBE1 905675446293 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
24 OEXBE1 603818836975 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
25 OEXBE1 427369826886 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
26 OEXBE1 675229147628 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
27 OEXBE1 770231121345 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
28 OEXBE1 102974399959 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
29 OEXBE1 769283333476 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
30 OEXBE1 744584706559 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
31 OEXBE1 278189781986 Αργολίδας Επιλαχών/Επιλαχούσα
32 OEXBE1 441996002075 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
33 OEXBE1 428083878411 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
34 OEXBE1 876932948127 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
35 OEXBE1 792978524109 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
36 OEXBE1 384895946356 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
37 OEXBE1 490204350104 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
38 OEXBE1 241493611671 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
39 OEXBE1 380312530110 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
40 OEXBE1 257415534026 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
41 OEXBE1 321894817111 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
42 OEXBE1 144920164185 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
43 OEXBE1 965032384080 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
44 OEXBE1 333354566001 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
45 OEXBE1 392309226212 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
46 OEXBE1 667401264873 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
47 OEXBE1 117994176794 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
48 OEXBE1 368277363511 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
49 OEXBE1 727767291623 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
50 OEXBE1 711756222185 Αργολίδας Επιλαχών/Επιλαχούσα
51 OEXBE1 168615892923 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
52 OEXBE1 635283120648 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
53 OEXBE1 953581925499 Αργολίδας Επιλαχών/Επιλαχούσα
54 OEXBE1 275327441363 Αργολίδας Επιλαχών/Επιλαχούσα
55 OEXBE1 842433241786 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
56 OEXBE1 629910524197 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
57 OEXBE1 841309521310 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
58 OEXBE1 412072273399 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
59 OEXBE1 236987859566 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
60 OEXBE1 623350081286 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
61 OEXBE1 155705001576 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
62 OEXBE1 843727427153 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
63 OEXBE1 684277939653 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
64 OEXBE1 240490049752 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OEXBE1 327927817127 Τήνου Επιλαχών/Επιλαχούσα
2 OEXBE1 815665283246 Ρόδου Επιλαχών/Επιλαχούσα
3 OEXBE1 115714284343 Κω Επιλαχών/Επιλαχούσα
4 OEXBE1 836985946189 Ρόδου Επιλαχών/Επιλαχούσα
5 OEXBE1 972907932304 Ρόδου Επιλαχών/Επιλαχούσα
6 OEXBE1 480138257087 Ρόδου Επιλαχών/Επιλαχούσα
7 OEXBE1 653437459079 Ρόδου Επιλαχών/Επιλαχούσα
8 OEXBE1 578494746596 Ρόδου Επιλαχών/Επιλαχούσα
9 OEXBE1 826223321875 Ρόδου Επιλαχών/Επιλαχούσα
10 OEXBE1 753434426212 Ρόδου Επιλαχών/Επιλαχούσα
11 OEXBE1 542790996853 Ρόδου Επιλαχών/Επιλαχούσα
12 OEXBE1 400060909933 Ρόδου Επιλαχών/Επιλαχούσα
13 OEXBE1 691544817786 Ρόδου Επιλαχών/Επιλαχούσα
14 OEXBE1 443271711003 Ρόδου Επιλαχών/Επιλαχούσα
15 OEXBE1 590475510343 Ρόδου Επιλαχών/Επιλαχούσα
16 OEXBE1 968571634663 Ρόδου Επιλαχών/Επιλαχούσα
17 OEXBE1 451907155088 Σύρου Επιλαχών/Επιλαχούσα
18 OEXBE1 190831692235 Ρόδου Επιλαχών/Επιλαχούσα

# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφέρεια Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Κατάσταση
1 OEXBE1 270985266865 Πελοπόννησος Αργολίδας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
2 OEXBE1 299725377535 Πελοπόννησος Αργολίδας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
3 OEXBE1 673984568521 Πελοπόννησος Αργολίδας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
4 OEXBE1 293581792636 Πελοπόννησος Κορινθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
5 OEXBE1 779899050730 Πελοπόννησος Κορινθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
6 OEXBE1 448318689100 Πελοπόννησος Κορινθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
7 OEXBE1 851188873578 Νότιο Αιγαίο Μυκόνου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
8 OEXBE1 214493927731 Νότιο Αιγαίο Μυκόνου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
9 OEXBE1 153362572810 Νότιο Αιγαίο Μυκόνου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
10 OEXBE1 118131836037 Πελοπόννησος Αργολίδας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
11 OEXBE1 535020997296 Πελοπόννησος Κορινθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
12 OEXBE1 550998744209 Πελοπόννησος Κορινθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
13 OEXBE1 121169452175 Πελοπόννησος Κορινθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
14 OEXBE1 137156167990 Πελοπόννησος Κορινθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
15 OEXBE1 240621871066 Πελοπόννησος Κορινθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
16 OEXBE1 267548077001 Πελοπόννησος Κορινθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
17 OEXBE1 906463115506 Πελοπόννησος Κορινθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
18 OEXBE1 537425437294 Πελοπόννησος Κορινθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
19 OEXBE1 964782171394 Πελοπόννησος Μεσσηνίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
20 OEXBE1 599822169568 Πελοπόννησος Μεσσηνίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
21 OEXBE1 102764456305 Πελοπόννησος Μεσσηνίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
22 OEXBE1 649403379278 Πελοπόννησος Μεσσηνίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
23 OEXBE1 992734040307 Πελοπόννησος Μεσσηνίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
24 OEXBE1 842191008619 Πελοπόννησος Κορινθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
25 OEXBE1 775200538891 Πελοπόννησος Κορινθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
26 OEXBE1 142794277025 Πελοπόννησος Κορινθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
27 OEXBE1 499086315951 Πελοπόννησος Κορινθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
28 OEXBE1 478924622286 Πελοπόννησος Κορινθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
29 OEXBE1 106353849918 Πελοπόννησος Κορινθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
30 OEXBE1 203341778936 Πελοπόννησος Αργολίδας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
31 OEXBE1 369760553905 Νότιο Αιγαίο Ρόδου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
32 OEXBE1 984545525099 Νότιο Αιγαίο Ρόδου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
33 OEXBE1 866042831105 Πελοπόννησος Κορινθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
34 OEXBE1 277861627456 Πελοπόννησος Κορινθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
35 OEXBE1 227703166866 Πελοπόννησος Κορινθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
36 OEXBE1 593395288991 Πελοπόννησος Κορινθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
37 OEXBE1 419565542658 Πελοπόννησος Κορινθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
Ε.Σ.Π.Α. Logo
W3C valid