Τελικά Αποτελέσματα

# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OEXBE1 308041630509 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
2 OEXBE1 609918434051 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
3 OEXBE1 211615144275 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
4 OEXBE1 787529040975 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
5 OEXBE1 414027477299 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
6 OEXBE1 508063857650 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
7 OEXBE1 575190106655 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
8 OEXBE1 615311097914 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
9 OEXBE1 185083097596 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
10 OEXBE1 810077725661 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
11 OEXBE1 853051656505 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
12 OEXBE1 831647386876 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
13 OEXBE1 873725794938 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
14 OEXBE1 616893068932 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
15 OEXBE1 401084557169 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
16 OEXBE1 426611553257 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
17 OEXBE1 966594969335 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
18 OEXBE1 519598817619 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
19 OEXBE1 787058147953 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
20 OEXBE1 948963928380 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
21 OEXBE1 360340761114 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
22 OEXBE1 386033166019 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
23 OEXBE1 235235535970 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
24 OEXBE1 649154630998 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
25 OEXBE1 556465751726 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
26 OEXBE1 412964524455 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
27 OEXBE1 171304377606 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
28 OEXBE1 891930034344 Κιλκίς Επιλαχών/Επιλαχούσα
29 OEXBE1 878000508239 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
30 OEXBE1 981830103680 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
31 OEXBE1 968308334560 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
32 OEXBE1 570413467307 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
33 OEXBE1 844920450696 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
34 OEXBE1 431303359949 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
35 OEXBE1 821104629866 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
36 OEXBE1 863656586120 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
37 OEXBE1 246695627888 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
38 OEXBE1 988051276791 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
39 OEXBE1 928474207401 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
40 OEXBE1 225295670630 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
41 OEXBE1 150051109916 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
42 OEXBE1 119633932895 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
43 OEXBE1 525298648014 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
44 OEXBE1 185659799975 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
45 OEXBE1 546198842899 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
46 OEXBE1 426219175407 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
47 OEXBE1 864903737859 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
48 OEXBE1 408014839294 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
49 OEXBE1 373319306992 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
50 OEXBE1 619674484154 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
51 OEXBE1 653500253514 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
52 OEXBE1 851308003642 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
53 OEXBE1 260205609573 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
54 OEXBE1 592755889097 Σερρών Επιλαχών/Επιλαχούσα
55 OEXBE1 165290239133 Σερρών Επιλαχών/Επιλαχούσα
56 OEXBE1 664817906683 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
57 OEXBE1 331129640966 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
58 OEXBE1 579148583355 Πέλλας Επιλαχών/Επιλαχούσα
59 OEXBE1 832032021560 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
60 OEXBE1 840791005162 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
61 OEXBE1 574781190080 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
62 OEXBE1 322636814439 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
63 OEXBE1 882445434392 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
64 OEXBE1 843060869492 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
65 OEXBE1 459879269529 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
66 OEXBE1 680992511161 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
67 OEXBE1 230808599676 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
68 OEXBE1 315009515805 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
69 OEXBE1 830122334160 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
70 OEXBE1 861065296728 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
71 OEXBE1 108197980812 Θεσσαλονίκης Επιλαχών/Επιλαχούσα
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OEXBE1 549676220689 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
2 OEXBE1 841111138161 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
3 OEXBE1 323245788861 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
4 OEXBE1 573113267060 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
5 OEXBE1 869063623926 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
6 OEXBE1 970126187842 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
7 OEXBE1 663136406910 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
8 OEXBE1 347383269678 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
9 OEXBE1 568892801837 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
10 OEXBE1 135753472403 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
11 OEXBE1 147036742492 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
12 OEXBE1 899505732772 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
13 OEXBE1 347431145392 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
14 OEXBE1 413991086631 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
15 OEXBE1 794186749815 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
16 OEXBE1 557879376786 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
17 OEXBE1 135081300579 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
18 OEXBE1 175005101009 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
19 OEXBE1 338892838186 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
20 OEXBE1 536391530261 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
21 OEXBE1 599581245620 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
22 OEXBE1 138121298101 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
23 OEXBE1 214655033523 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
24 OEXBE1 134949456343 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
25 OEXBE1 550379549792 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
26 OEXBE1 975743039603 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
27 OEXBE1 565589671986 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
28 OEXBE1 501091341212 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
29 OEXBE1 484020040558 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
30 OEXBE1 261047164573 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
31 OEXBE1 939328732857 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
32 OEXBE1 784459743909 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
33 OEXBE1 524115453518 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
34 OEXBE1 985552228989 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
35 OEXBE1 504242849590 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
36 OEXBE1 891287145771 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
37 OEXBE1 465588255709 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
38 OEXBE1 485480871663 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
39 OEXBE1 957563512455 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
40 OEXBE1 798137054531 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
41 OEXBE1 637854468474 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
42 OEXBE1 203335483406 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
43 OEXBE1 968779539211 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
44 OEXBE1 630520322138 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
45 OEXBE1 542695459509 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
46 OEXBE1 212522799992 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
47 OEXBE1 725250776030 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
48 OEXBE1 133006431722 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
49 OEXBE1 977768416554 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
50 OEXBE1 941503735867 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
51 OEXBE1 248777608276 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
52 OEXBE1 411227467657 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
53 OEXBE1 722063294065 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
54 OEXBE1 658138982583 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
55 OEXBE1 161877876863 Πρέβεζας Επιλαχών/Επιλαχούσα
56 OEXBE1 542900809276 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
57 OEXBE1 822637745570 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
58 OEXBE1 607388059586 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
59 OEXBE1 953965936796 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
60 OEXBE1 530438302176 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
61 OEXBE1 433106634767 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
62 OEXBE1 392949450911 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
63 OEXBE1 273060976036 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
64 OEXBE1 718032791372 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
65 OEXBE1 667172197494 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
66 OEXBE1 284288699865 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
67 OEXBE1 443371316550 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
68 OEXBE1 964709712514 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
69 OEXBE1 198564106632 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
70 OEXBE1 409383787058 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
71 OEXBE1 349294148341 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
72 OEXBE1 290131033013 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
73 OEXBE1 117797897930 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
74 OEXBE1 670025853604 Ιωαννίνων Επιλαχών/Επιλαχούσα
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OEXBE1 816853358930 Λάρισας Επιλαχών/Επιλαχούσα
2 OEXBE1 296048775631 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
3 OEXBE1 355891953295 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
4 OEXBE1 288423033982 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
5 OEXBE1 804644460104 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
6 OEXBE1 773169433273 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
7 OEXBE1 386405080462 Λάρισας Επιλαχών/Επιλαχούσα
8 OEXBE1 755017771572 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
9 OEXBE1 220743756990 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
10 OEXBE1 100786102802 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
11 OEXBE1 553922795796 Λάρισας Επιλαχών/Επιλαχούσα
12 OEXBE1 731257047756 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
13 OEXBE1 728332168347 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
14 OEXBE1 100619099197 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
15 OEXBE1 762484893786 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
16 OEXBE1 766901720441 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
17 OEXBE1 171209596146 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
18 OEXBE1 782455452767 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
19 OEXBE1 785449197374 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
20 OEXBE1 113044737413 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
21 OEXBE1 238625229704 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
22 OEXBE1 411386680535 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
23 OEXBE1 788436203513 Λάρισας Επιλαχών/Επιλαχούσα
24 OEXBE1 991834712830 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
25 OEXBE1 516086672992 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
26 OEXBE1 354265185620 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
27 OEXBE1 403106227213 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
28 OEXBE1 751743094837 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
29 OEXBE1 351004224796 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
30 OEXBE1 942725405553 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
31 OEXBE1 257197433252 Λάρισας Επιλαχών/Επιλαχούσα
32 OEXBE1 549018395057 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
33 OEXBE1 469149197673 Λάρισας Επιλαχών/Επιλαχούσα
34 OEXBE1 147640111632 Λάρισας Επιλαχών/Επιλαχούσα
35 OEXBE1 573475090531 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
36 OEXBE1 145766848518 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
37 OEXBE1 318476544538 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
38 OEXBE1 177484158737 Λάρισας Επιλαχών/Επιλαχούσα
39 OEXBE1 817261854753 Λάρισας Επιλαχών/Επιλαχούσα
40 OEXBE1 512365653238 Λάρισας Επιλαχών/Επιλαχούσα
41 OEXBE1 711618911907 Λάρισας Επιλαχών/Επιλαχούσα
42 OEXBE1 557491005965 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
43 OEXBE1 608553291412 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
44 OEXBE1 198368723689 Λάρισας Επιλαχών/Επιλαχούσα
45 OEXBE1 898183331635 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
46 OEXBE1 816871733474 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
47 OEXBE1 569356738885 Λάρισας Επιλαχών/Επιλαχούσα
48 OEXBE1 611925415034 Λάρισας Επιλαχών/Επιλαχούσα
49 OEXBE1 495766839788 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
50 OEXBE1 602167642920 Λάρισας Επιλαχών/Επιλαχούσα
51 OEXBE1 330393030113 Λάρισας Επιλαχών/Επιλαχούσα
52 OEXBE1 732778606249 Λάρισας Επιλαχών/Επιλαχούσα
53 OEXBE1 933398743903 Λάρισας Επιλαχών/Επιλαχούσα
54 OEXBE1 536576677402 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
55 OEXBE1 741569195077 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
56 OEXBE1 538752194552 Λάρισας Επιλαχών/Επιλαχούσα
57 OEXBE1 593891798898 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
58 OEXBE1 262662806828 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
59 OEXBE1 403596909936 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
60 OEXBE1 142580771453 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
61 OEXBE1 833751554536 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
62 OEXBE1 659713485996 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
63 OEXBE1 716164336293 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
64 OEXBE1 392455333581 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
65 OEXBE1 516339072139 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
66 OEXBE1 677389518502 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
67 OEXBE1 130081099731 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
68 OEXBE1 542260051781 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
69 OEXBE1 952613942448 Λάρισας Επιλαχών/Επιλαχούσα
70 OEXBE1 881971839308 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
71 OEXBE1 433297210226 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
72 OEXBE1 475767877619 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
73 OEXBE1 919643381055 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
74 OEXBE1 254073825035 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
75 OEXBE1 823363467692 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
76 OEXBE1 919821803779 Λάρισας Επιλαχών/Επιλαχούσα
77 OEXBE1 609026966569 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
78 OEXBE1 425437209179 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
79 OEXBE1 453000118570 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
80 OEXBE1 116604872847 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
81 OEXBE1 890504545226 Λάρισας Επιλαχών/Επιλαχούσα
82 OEXBE1 945341254652 Λάρισας Επιλαχών/Επιλαχούσα
83 OEXBE1 988746035273 Λάρισας Επιλαχών/Επιλαχούσα
84 OEXBE1 110008357460 Λάρισας Επιλαχών/Επιλαχούσα
85 OEXBE1 598579591317 Λάρισας Επιλαχών/Επιλαχούσα
86 OEXBE1 380471249470 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
87 OEXBE1 954467202036 Λάρισας Επιλαχών/Επιλαχούσα
88 OEXBE1 704503187302 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
89 OEXBE1 516970393618 Λάρισας Επιλαχών/Επιλαχούσα
90 OEXBE1 314806893675 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
91 OEXBE1 216407438366 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
92 OEXBE1 694927235092 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
93 OEXBE1 109640022590 Λάρισας Επιλαχών/Επιλαχούσα
94 OEXBE1 178311691708 Λάρισας Επιλαχών/Επιλαχούσα
95 OEXBE1 656947962184 Λάρισας Επιλαχών/Επιλαχούσα
96 OEXBE1 682750933263 Λάρισας Επιλαχών/Επιλαχούσα
97 OEXBE1 518235393494 Λάρισας Επιλαχών/Επιλαχούσα
98 OEXBE1 406518382297 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
99 OEXBE1 788485899239 Λάρισας Επιλαχών/Επιλαχούσα
100 OEXBE1 995346739430 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
101 OEXBE1 889718013038 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
102 OEXBE1 179521312461 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
103 OEXBE1 752230836407 Λάρισας Επιλαχών/Επιλαχούσα
104 OEXBE1 410311656225 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
105 OEXBE1 193087828741 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
106 OEXBE1 394107102328 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
107 OEXBE1 831633115809 Λάρισας Επιλαχών/Επιλαχούσα
108 OEXBE1 947970434544 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
109 OEXBE1 771269892466 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
110 OEXBE1 378817866368 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
111 OEXBE1 834694718606 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
112 OEXBE1 282041472536 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
113 OEXBE1 747051671830 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
114 OEXBE1 985104317950 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
115 OEXBE1 546756147054 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
116 OEXBE1 413047110285 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
117 OEXBE1 116197864133 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
118 OEXBE1 701904366188 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
119 OEXBE1 295088396447 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
120 OEXBE1 869397608690 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
121 OEXBE1 942954497272 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
122 OEXBE1 805011531142 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
123 OEXBE1 953468163212 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
124 OEXBE1 721262903121 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
125 OEXBE1 245894734054 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
126 OEXBE1 880550314718 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
127 OEXBE1 422012430746 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
128 OEXBE1 865320057302 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
129 OEXBE1 792193275011 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
130 OEXBE1 534650031152 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
131 OEXBE1 328918970205 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
132 OEXBE1 304347950919 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
133 OEXBE1 968849498959 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
134 OEXBE1 453883765118 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
135 OEXBE1 604833325137 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
136 OEXBE1 775715096652 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
137 OEXBE1 881271236015 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
138 OEXBE1 171573858067 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
139 OEXBE1 414122467336 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
140 OEXBE1 408654797998 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
141 OEXBE1 618557133966 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
142 OEXBE1 954293710667 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
143 OEXBE1 897236817675 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
144 OEXBE1 240354063756 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
145 OEXBE1 613820017031 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
146 OEXBE1 541925722835 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
147 OEXBE1 112936303198 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
148 OEXBE1 631794961738 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
149 OEXBE1 594710552673 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
150 OEXBE1 684483206955 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
151 OEXBE1 429066225776 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
152 OEXBE1 276957850468 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
153 OEXBE1 871433016044 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
154 OEXBE1 757447720535 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
155 OEXBE1 472450874503 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
156 OEXBE1 650555026462 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
157 OEXBE1 647953243283 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
158 OEXBE1 709710949834 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
159 OEXBE1 226774308196 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
160 OEXBE1 726346906932 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
161 OEXBE1 461870310259 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
162 OEXBE1 215623889759 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
163 OEXBE1 262450573364 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
164 OEXBE1 649242276228 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
165 OEXBE1 193686287068 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
166 OEXBE1 171345036946 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
167 OEXBE1 683196707733 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
168 OEXBE1 750150218400 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
169 OEXBE1 221384250385 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
170 OEXBE1 536325341358 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
171 OEXBE1 921910616023 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
172 OEXBE1 299812836181 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
173 OEXBE1 334233074661 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
174 OEXBE1 770935175037 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
175 OEXBE1 535666609530 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
176 OEXBE1 911273793308 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
177 OEXBE1 753136362232 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
178 OEXBE1 434652757618 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
179 OEXBE1 517872722850 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
180 OEXBE1 942621421016 Καρδίτσας Επιλαχών/Επιλαχούσα
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OEXBE1 817784418709 Αιτωλοακαρνανίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
2 OEXBE1 499862076706 Αιτωλοακαρνανίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
3 OEXBE1 616847112206 Αιτωλοακαρνανίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
4 OEXBE1 144015046258 Αιτωλοακαρνανίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
5 OEXBE1 925202315290 Αιτωλοακαρνανίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
6 OEXBE1 533057544606 Αιτωλοακαρνανίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
7 OEXBE1 771315575055 Αιτωλοακαρνανίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
8 OEXBE1 645906477697 Αιτωλοακαρνανίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
9 OEXBE1 854146070025 Αιτωλοακαρνανίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
10 OEXBE1 540565438984 Αιτωλοακαρνανίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
11 OEXBE1 618633304747 Αιτωλοακαρνανίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
12 OEXBE1 816029057113 Αιτωλοακαρνανίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
13 OEXBE1 816709069245 Αιτωλοακαρνανίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
14 OEXBE1 553520604691 Αιτωλοακαρνανίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
15 OEXBE1 735371530887 Αιτωλοακαρνανίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
16 OEXBE1 105094203857 Αιτωλοακαρνανίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
17 OEXBE1 929430108484 Αιτωλοακαρνανίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
18 OEXBE1 492314798745 Αιτωλοακαρνανίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
19 OEXBE1 716947200737 Αιτωλοακαρνανίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
20 OEXBE1 538073957121 Αιτωλοακαρνανίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
21 OEXBE1 106117458416 Αιτωλοακαρνανίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
22 OEXBE1 683071224170 Αιτωλοακαρνανίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
23 OEXBE1 627966630074 Αιτωλοακαρνανίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
24 OEXBE1 894185369401 Αιτωλοακαρνανίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
25 OEXBE1 489612406871 Αιτωλοακαρνανίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
26 OEXBE1 459562872230 Αιτωλοακαρνανίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
27 OEXBE1 809494984116 Αιτωλοακαρνανίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
28 OEXBE1 444524501267 Αιτωλοακαρνανίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
29 OEXBE1 291935347060 Αιτωλοακαρνανίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
30 OEXBE1 113327868575 Αιτωλοακαρνανίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
31 OEXBE1 341787982296 Αιτωλοακαρνανίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
32 OEXBE1 156962401146 Αιτωλοακαρνανίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
33 OEXBE1 800164964144 Αιτωλοακαρνανίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
34 OEXBE1 857623931368 Αιτωλοακαρνανίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
35 OEXBE1 275727901486 Αιτωλοακαρνανίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OEXBE1 219817590848 Φθιώτιδας Επιλαχών/Επιλαχούσα
2 OEXBE1 327890210818 Φθιώτιδας Επιλαχών/Επιλαχούσα
3 OEXBE1 544632593700 Φθιώτιδας Επιλαχών/Επιλαχούσα
4 OEXBE1 948425429669 Φθιώτιδας Επιλαχών/Επιλαχούσα
5 OEXBE1 145659662409 Φθιώτιδας Επιλαχών/Επιλαχούσα
6 OEXBE1 358129334659 Φθιώτιδας Επιλαχών/Επιλαχούσα
7 OEXBE1 966005903710 Φθιώτιδας Επιλαχών/Επιλαχούσα
8 OEXBE1 163219832488 Φθιώτιδας Επιλαχών/Επιλαχούσα
9 OEXBE1 545448685490 Φθιώτιδας Επιλαχών/Επιλαχούσα
10 OEXBE1 933682300704 Φθιώτιδας Επιλαχών/Επιλαχούσα
11 OEXBE1 125479910618 Εύβοιας Επιλαχών/Επιλαχούσα
12 OEXBE1 301404670311 Φθιώτιδας Επιλαχών/Επιλαχούσα
13 OEXBE1 395761700551 Φθιώτιδας Επιλαχών/Επιλαχούσα
14 OEXBE1 106318761388 Φθιώτιδας Επιλαχών/Επιλαχούσα
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OEXBE1 554811333096 Νοτίου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
2 OEXBE1 347958873847 Κεντρικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
3 OEXBE1 446106654650 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
4 OEXBE1 215167793955 Νοτίου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
5 OEXBE1 324262437323 Νοτίου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
6 OEXBE1 308648897338 Νοτίου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
7 OEXBE1 290688559350 Κεντρικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
8 OEXBE1 814486885663 Βορείου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
9 OEXBE1 583889428929 Πειραιώς Επιλαχών/Επιλαχούσα
10 OEXBE1 348883496538 Πειραιώς Επιλαχών/Επιλαχούσα
11 OEXBE1 970290910656 Πειραιώς Επιλαχών/Επιλαχούσα
12 OEXBE1 998469851225 Πειραιώς Επιλαχών/Επιλαχούσα
13 OEXBE1 553968682207 Δυτικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
14 OEXBE1 601010374170 Κεντρικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
15 OEXBE1 840844684689 Κεντρικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
16 OEXBE1 740214040077 Κεντρικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
17 OEXBE1 254493995638 Νοτίου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
18 OEXBE1 685716912525 Κεντρικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
19 OEXBE1 329279492081 Κεντρικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
20 OEXBE1 347111289832 Βορείου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
21 OEXBE1 550387056163 Ανατολικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
22 OEXBE1 161641873857 Κεντρικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
23 OEXBE1 674463527765 Κεντρικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
24 OEXBE1 676947736016 Δυτικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
25 OEXBE1 246818630450 Πειραιώς Επιλαχών/Επιλαχούσα
26 OEXBE1 375131333993 Βορείου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
27 OEXBE1 954746932297 Κεντρικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
28 OEXBE1 289531966622 Κεντρικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
29 OEXBE1 100139967031 Δυτικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
30 OEXBE1 724634648891 Κεντρικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
31 OEXBE1 686942889913 Κεντρικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
32 OEXBE1 115549610180 Ανατολικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
33 OEXBE1 149528085384 Νοτίου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
34 OEXBE1 977014748946 Κεντρικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
35 OEXBE1 133229918544 Κεντρικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
36 OEXBE1 414289081972 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
37 OEXBE1 980650160682 Ανατολικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
38 OEXBE1 960219694585 Κεντρικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
39 OEXBE1 892813546895 Πειραιώς Επιλαχών/Επιλαχούσα
40 OEXBE1 453556049427 Βορείου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
41 OEXBE1 608891857102 Κεντρικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
42 OEXBE1 335900994695 Βορείου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
43 OEXBE1 895888873344 Νοτίου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
44 OEXBE1 798814896908 Βορείου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
45 OEXBE1 856132226960 Βορείου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
46 OEXBE1 838555616454 Νοτίου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
47 OEXBE1 938215639702 Κεντρικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
48 OEXBE1 439473978743 Κεντρικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
49 OEXBE1 456794669927 Δυτικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
50 OEXBE1 116985307000 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
51 OEXBE1 415191196552 Δυτικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
52 OEXBE1 416888464701 Κεντρικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
53 OEXBE1 647343953106 Νοτίου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
54 OEXBE1 486361996543 Κεντρικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
55 OEXBE1 557471204896 Κεντρικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
56 OEXBE1 478542755988 Δυτικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
57 OEXBE1 320843392412 Δυτικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
58 OEXBE1 588259629261 Κεντρικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
59 OEXBE1 991524571595 Δυτικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
60 OEXBE1 402735060394 Κεντρικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
61 OEXBE1 551888412905 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
62 OEXBE1 219219585529 Δυτικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
63 OEXBE1 699764049681 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
64 OEXBE1 354256242148 Κεντρικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
65 OEXBE1 499009923161 Βορείου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
66 OEXBE1 386966603946 Νοτίου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
67 OEXBE1 493029372756 Ανατολικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
68 OEXBE1 687041902302 Κεντρικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
69 OEXBE1 575609693987 Βορείου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
70 OEXBE1 876457827712 Βορείου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
71 OEXBE1 483971771977 Βορείου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
72 OEXBE1 275823683070 Βορείου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
73 OEXBE1 285046384594 Βορείου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
74 OEXBE1 257408813689 Βορείου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
75 OEXBE1 708139907394 Βορείου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
76 OEXBE1 518919926724 Βορείου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
77 OEXBE1 312403599508 Βορείου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
78 OEXBE1 854259958168 Δυτικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
79 OEXBE1 283799466753 Δυτικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
80 OEXBE1 733082664521 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
81 OEXBE1 284705372738 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
82 OEXBE1 185093243274 Βορείου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
83 OEXBE1 795786852001 Πειραιώς Επιλαχών/Επιλαχούσα
84 OEXBE1 830774665426 Ανατολικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
85 OEXBE1 807167761058 Πειραιώς Επιλαχών/Επιλαχούσα
86 OEXBE1 488275821881 Βορείου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
87 OEXBE1 201252367285 Βορείου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
88 OEXBE1 806572620812 Κεντρικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
89 OEXBE1 722553108192 Κεντρικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
90 OEXBE1 947705376093 Βορείου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
91 OEXBE1 484058694592 Βορείου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
92 OEXBE1 882048851502 Νοτίου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
93 OEXBE1 691404506028 Κεντρικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
94 OEXBE1 825877324038 Κεντρικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
95 OEXBE1 521105856407 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
96 OEXBE1 581954541449 Βορείου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
97 OEXBE1 733486187705 Κεντρικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
98 OEXBE1 210743519580 Βορείου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
99 OEXBE1 356225114292 Κεντρικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
100 OEXBE1 472094530882 Κεντρικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
101 OEXBE1 338161767027 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
102 OEXBE1 305955098177 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
103 OEXBE1 332451871122 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
104 OEXBE1 706009781838 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
105 OEXBE1 379453976137 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
106 OEXBE1 330922461982 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
107 OEXBE1 349603906711 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
108 OEXBE1 679085882834 Ανατολικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
109 OEXBE1 926354891381 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
110 OEXBE1 108861966611 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
111 OEXBE1 386038447880 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
112 OEXBE1 398952956127 Βορείου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
113 OEXBE1 315934777027 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
114 OEXBE1 926259724162 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
115 OEXBE1 199702843801 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
116 OEXBE1 276724815736 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
117 OEXBE1 346794619069 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
118 OEXBE1 710038491627 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
119 OEXBE1 836207344203 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
120 OEXBE1 308083770158 Βορείου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
121 OEXBE1 553732274231 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
122 OEXBE1 257902998254 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
123 OEXBE1 431733952647 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
124 OEXBE1 158629925067 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
125 OEXBE1 160014540698 Κεντρικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
126 OEXBE1 399400838023 Νοτίου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
127 OEXBE1 606577512492 Νοτίου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
128 OEXBE1 971577743765 Κεντρικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
129 OEXBE1 304922927490 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
130 OEXBE1 582358896187 Βορείου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
131 OEXBE1 275099922587 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
132 OEXBE1 964305905947 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
133 OEXBE1 313525823861 Βορείου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
134 OEXBE1 900424744236 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
135 OEXBE1 824203074493 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
136 OEXBE1 266856290715 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
137 OEXBE1 567838935564 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
138 OEXBE1 300138712480 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
139 OEXBE1 294877994153 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
140 OEXBE1 903084873277 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
141 OEXBE1 229859047810 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
142 OEXBE1 522454919885 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
143 OEXBE1 928109945588 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
144 OEXBE1 380851352967 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
145 OEXBE1 650273625943 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
146 OEXBE1 392726412669 Πειραιώς Επιλαχών/Επιλαχούσα
147 OEXBE1 266495781449 Πειραιώς Επιλαχών/Επιλαχούσα
148 OEXBE1 188001660512 Δυτικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
149 OEXBE1 948797688151 Δυτικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
150 OEXBE1 618667244156 Κεντρικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
151 OEXBE1 191581644374 Βορείου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
152 OEXBE1 581988996266 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
153 OEXBE1 737360695174 Κεντρικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
154 OEXBE1 577922673991 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
155 OEXBE1 563836818155 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
156 OEXBE1 610707369733 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
157 OEXBE1 468473105036 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
158 OEXBE1 254478108372 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
159 OEXBE1 741164452336 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
160 OEXBE1 569077275685 Δυτικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
161 OEXBE1 873811027428 Νοτίου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
162 OEXBE1 575799990291 Δυτικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
163 OEXBE1 393023439975 Κεντρικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
164 OEXBE1 506689097529 Βορείου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
165 OEXBE1 508977783736 Νοτίου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
166 OEXBE1 124085677052 Βορείου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
167 OEXBE1 570952544190 Νοτίου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
168 OEXBE1 831951746043 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
169 OEXBE1 680487003274 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
170 OEXBE1 622173820192 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
171 OEXBE1 415989987720 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
172 OEXBE1 863469417443 Κεντρικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
173 OEXBE1 498271092406 Βορείου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
174 OEXBE1 260684533614 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
175 OEXBE1 563559804957 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
176 OEXBE1 862979139138 Κεντρικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
177 OEXBE1 944764766783 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
178 OEXBE1 839454341224 Κεντρικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
179 OEXBE1 664422680517 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
180 OEXBE1 752334739319 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
181 OEXBE1 345794227228 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
182 OEXBE1 512592546146 Κεντρικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
183 OEXBE1 942327881816 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
184 OEXBE1 863507242914 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
185 OEXBE1 255666894754 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
186 OEXBE1 829256696136 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
187 OEXBE1 229758651976 Κεντρικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
188 OEXBE1 117471301358 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
189 OEXBE1 506893378544 Κεντρικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
190 OEXBE1 263327144176 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
191 OEXBE1 221572974522 Βορείου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
192 OEXBE1 853823501397 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
193 OEXBE1 803425194701 Βορείου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
194 OEXBE1 408451857781 Κεντρικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
195 OEXBE1 787398360401 Βορείου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
196 OEXBE1 518913605027 Βορείου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
197 OEXBE1 368188834543 Κεντρικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
198 OEXBE1 766571466292 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
199 OEXBE1 373837598374 Κεντρικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
200 OEXBE1 710806574078 Βορείου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
201 OEXBE1 390651062719 Βορείου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
202 OEXBE1 126153536201 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
203 OEXBE1 510511525792 Ανατολικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
204 OEXBE1 128960459369 Δυτικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
205 OEXBE1 921396294116 Νοτίου Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
206 OEXBE1 524713514472 Κεντρικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
207 OEXBE1 390580786153 Κεντρικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
208 OEXBE1 207430380576 Κεντρικού Τομέα Αθηνών Επιλαχών/Επιλαχούσα
209 OEXBE1 437600438410 Ανατολικής Αττικής Επιλαχών/Επιλαχούσα
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OEXBE1 753281098578 Αρκαδίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
2 OEXBE1 585415433662 Λακωνίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
3 OEXBE1 927554337512 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
4 OEXBE1 614414570883 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
5 OEXBE1 791296976054 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
6 OEXBE1 376250535559 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
7 OEXBE1 899174488090 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
8 OEXBE1 580839116548 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
9 OEXBE1 814260188469 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
10 OEXBE1 974552138961 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
11 OEXBE1 356286092062 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
12 OEXBE1 227081977801 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
13 OEXBE1 643101910364 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
14 OEXBE1 995640770056 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
15 OEXBE1 122077665966 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
16 OEXBE1 616376948032 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
17 OEXBE1 729993434618 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
18 OEXBE1 943327347776 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
19 OEXBE1 588057849551 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
20 OEXBE1 422132058499 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
21 OEXBE1 316162255977 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
22 OEXBE1 527003074220 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
23 OEXBE1 404640866504 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
24 OEXBE1 343048596296 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
25 OEXBE1 337479548016 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
26 OEXBE1 435607196411 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
27 OEXBE1 381145776653 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
28 OEXBE1 702628836504 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
29 OEXBE1 832972650220 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
30 OEXBE1 837818319528 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
31 OEXBE1 895432975198 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
32 OEXBE1 540216226958 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
33 OEXBE1 610962083188 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
34 OEXBE1 614474776946 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
35 OEXBE1 794779526428 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
36 OEXBE1 466565928296 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
37 OEXBE1 271795007664 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
38 OEXBE1 698951103881 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
39 OEXBE1 883200741847 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
40 OEXBE1 489378040211 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
41 OEXBE1 650289190699 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
42 OEXBE1 189089522869 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
43 OEXBE1 727094054122 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
44 OEXBE1 961428720653 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
45 OEXBE1 584992293470 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
46 OEXBE1 201096214954 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
47 OEXBE1 691187602347 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
48 OEXBE1 906058045874 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
49 OEXBE1 863086018690 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
50 OEXBE1 252491319570 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
51 OEXBE1 565211161152 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
52 OEXBE1 127543265210 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
53 OEXBE1 314940242072 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
54 OEXBE1 455049646338 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
55 OEXBE1 838980679446 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
56 OEXBE1 382570719660 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
57 OEXBE1 315698831038 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
58 OEXBE1 445832924979 Αργολίδας Επιλαχών/Επιλαχούσα
59 OEXBE1 574821260796 Κορινθίας Επιλαχών/Επιλαχούσα
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OEXBE1 668550107653 Χανίων Επιλαχών/Επιλαχούσα

# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφέρεια Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Κατάσταση
1 OEXBE1 440365621897 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
2 OEXBE1 779438473104 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
3 OEXBE1 614235147154 Αττική Βορείου Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
4 OEXBE1 648061774138 Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
5 OEXBE1 256718194593 Ιόνιοι Νήσοι Κεφαλληνίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
6 OEXBE1 152510037835 Αττική Βορείου Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
7 OEXBE1 305217204140 Αττική Βορείου Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
8 OEXBE1 682028983017 Αττική Νοτίου Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
9 OEXBE1 653874627793 Ήπειρος Πρέβεζας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
10 OEXBE1 632998449842 Αττική Δυτικής Αττικής Απορριφθείς/Απορριφθείσα
11 OEXBE1 233816622937 Αττική Νοτίου Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
12 OEXBE1 240822419519 Αττική Νοτίου Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
13 OEXBE1 789684670715 Αττική Νοτίου Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
14 OEXBE1 909138636544 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
15 OEXBE1 278397220454 Αττική Δυτικής Αττικής Απορριφθείς/Απορριφθείσα
16 OEXBE1 255425475335 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
17 OEXBE1 263026957190 Αττική Βορείου Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
18 OEXBE1 729356224042 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
19 OEXBE1 173117716937 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
20 OEXBE1 813706589076 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
21 OEXBE1 720747161325 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
22 OEXBE1 375122652868 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
23 OEXBE1 484641966477 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
24 OEXBE1 382605873153 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
25 OEXBE1 263768094156 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
26 OEXBE1 708110424759 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
27 OEXBE1 697473003216 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
28 OEXBE1 276947207424 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
29 OEXBE1 640468287870 Στερεά Ελλάδα Εύβοιας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
30 OEXBE1 614400196449 Θεσσαλία Καρδίτσας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
31 OEXBE1 898949828233 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
32 OEXBE1 844901110943 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
33 OEXBE1 390636674649 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
34 OEXBE1 538737734013 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
35 OEXBE1 269921598074 Αττική Βορείου Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
36 OEXBE1 328817177932 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
37 OEXBE1 506745917110 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
38 OEXBE1 321078041691 Στερεά Ελλάδα Φθιώτιδας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
39 OEXBE1 806096828427 Αττική Κεντρικού Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
40 OEXBE1 986701366359 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
41 OEXBE1 150352725880 Αττική Δυτικού Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
42 OEXBE1 498905945938 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
43 OEXBE1 449768290130 Ήπειρος Ιωαννίνων Απορριφθείς/Απορριφθείσα
44 OEXBE1 603676343601 Αττική Δυτικού Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
45 OEXBE1 469930187500 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Έβρου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
46 OEXBE1 997150683232 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Έβρου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
47 OEXBE1 880490097359 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
48 OEXBE1 717949503836 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
49 OEXBE1 686523882108 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Έβρου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
50 OEXBE1 822229920439 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
51 OEXBE1 113090609524 Στερεά Ελλάδα Φθιώτιδας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
52 OEXBE1 363820415156 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
53 OEXBE1 175774189030 Αττική Δυτικού Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
54 OEXBE1 982833755317 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
55 OEXBE1 975315685453 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
56 OEXBE1 402270759669 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
57 OEXBE1 382004132843 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
58 OEXBE1 576444021468 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
59 OEXBE1 457068845199 Αττική Κεντρικού Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
60 OEXBE1 949943250928 Αττική Δυτικής Αττικής Απορριφθείς/Απορριφθείσα
61 OEXBE1 302239132248 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
62 OEXBE1 499204314099 Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
63 OEXBE1 694573703762 Αττική Δυτικής Αττικής Απορριφθείς/Απορριφθείσα
64 OEXBE1 229604669987 Αττική Κεντρικού Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
65 OEXBE1 394372334300 Αττική Κεντρικού Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
66 OEXBE1 647341577016 Αττική Βορείου Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
67 OEXBE1 642645433678 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
68 OEXBE1 509498420139 Αττική Δυτικής Αττικής Απορριφθείς/Απορριφθείσα
69 OEXBE1 334526700553 Αττική Δυτικής Αττικής Απορριφθείς/Απορριφθείσα
70 OEXBE1 447187750004 Αττική Δυτικής Αττικής Απορριφθείς/Απορριφθείσα
71 OEXBE1 911000424864 Αττική Δυτικής Αττικής Απορριφθείς/Απορριφθείσα
72 OEXBE1 716241234410 Αττική Δυτικής Αττικής Απορριφθείς/Απορριφθείσα
73 OEXBE1 485766703793 Αττική Βορείου Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
74 OEXBE1 655707993246 Αττική Κεντρικού Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
75 OEXBE1 534966090446 Αττική Δυτικής Αττικής Απορριφθείς/Απορριφθείσα
76 OEXBE1 449678449823 Αττική Βορείου Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
77 OEXBE1 702527036688 Αττική Δυτικής Αττικής Απορριφθείς/Απορριφθείσα
78 OEXBE1 398426846481 Αττική Δυτικής Αττικής Απορριφθείς/Απορριφθείσα
79 OEXBE1 984109375367 Θεσσαλία Καρδίτσας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
80 OEXBE1 254499486996 Αττική Κεντρικού Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
81 OEXBE1 793787030169 Αττική Δυτικής Αττικής Απορριφθείς/Απορριφθείσα
82 OEXBE1 872720374972 Αττική Δυτικής Αττικής Απορριφθείς/Απορριφθείσα
83 OEXBE1 778037819142 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
84 OEXBE1 426257507697 Θεσσαλία Καρδίτσας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
85 OEXBE1 758113512014 Θεσσαλία Καρδίτσας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
86 OEXBE1 213616052657 Θεσσαλία Καρδίτσας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
87 OEXBE1 778990966681 Θεσσαλία Καρδίτσας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
88 OEXBE1 991595416654 Αττική Δυτικής Αττικής Απορριφθείς/Απορριφθείσα
89 OEXBE1 508862034602 Αττική Δυτικής Αττικής Απορριφθείς/Απορριφθείσα
90 OEXBE1 352622106299 Αττική Κεντρικού Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
91 OEXBE1 268664874320 Αττική Κεντρικού Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
92 OEXBE1 139001125118 Αττική Βορείου Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
93 OEXBE1 430057919827 Αττική Δυτικής Αττικής Απορριφθείς/Απορριφθείσα
94 OEXBE1 673291359187 Αττική Κεντρικού Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
95 OEXBE1 867961602065 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
96 OEXBE1 133639297655 Αττική Πειραιώς Απορριφθείς/Απορριφθείσα
97 OEXBE1 521335803263 Αττική Δυτικής Αττικής Απορριφθείς/Απορριφθείσα
98 OEXBE1 477669512369 Αττική Δυτικής Αττικής Απορριφθείς/Απορριφθείσα
99 OEXBE1 589220264060 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
100 OEXBE1 591801302069 Αττική Δυτικής Αττικής Απορριφθείς/Απορριφθείσα
101 OEXBE1 108748678796 Αττική Δυτικής Αττικής Απορριφθείς/Απορριφθείσα
102 OEXBE1 801100019616 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
103 OEXBE1 797336586421 Αττική Νοτίου Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
104 OEXBE1 234083182268 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
105 OEXBE1 862196037698 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
106 OEXBE1 198450622400 Αττική Κεντρικού Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
107 OEXBE1 527138230738 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
108 OEXBE1 278249539271 Αττική Κεντρικού Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
109 OEXBE1 532287561202 Αττική Βορείου Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
110 OEXBE1 671524196510 Κεντρική Μακεδονία Κιλκίς Απορριφθείς/Απορριφθείσα
111 OEXBE1 324610900103 Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
112 OEXBE1 532082298269 Στερεά Ελλάδα Φθιώτιδας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
113 OEXBE1 643138412714 Αττική Δυτικής Αττικής Απορριφθείς/Απορριφθείσα
114 OEXBE1 478781407076 Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
115 OEXBE1 133187517193 Αττική Κεντρικού Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
116 OEXBE1 538932841638 Αττική Βορείου Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
117 OEXBE1 939211005065 Ιόνιοι Νήσοι Κέρκυρας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
118 OEXBE1 666691559109 Αττική Κεντρικού Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
119 OEXBE1 983591055517 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
120 OEXBE1 359321042944 Αττική Βορείου Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
121 OEXBE1 405673919375 Αττική Βορείου Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
122 OEXBE1 707596968065 Αττική Κεντρικού Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
123 OEXBE1 411101346639 Αττική Κεντρικού Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
Ε.Σ.Π.Α. Logo
W3C valid