Παράταση Ημερομηνίας Υποβολής Δηλώσεων

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται έως την Τετάρτη 30/12/2020 η ημερομηνία υποβολής /παραλαβής των δικαιολογητικών στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης για την συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στη Χημική βιομηχανία» με κωδ. MIS 5002920 (ΕΠΑΝΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020). Η διαδικασία υποβολής/ κατάθεσης των δικαιολογητικών γίνεται ως εξής:
Α) Ηλεκτρονικά, έως και την Τετάρτη 30/12/2020 και ώρα 23:59 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: katartisi@oexbe.gr
Β) Εντύπως, με την κατάθεση του φακέλου δικαιολογητικών στην ΟΕΧΒΕ.
Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των δικαιολογητικών εντύπως από το πρωτόκολλο της ΟΕΧΒΕ, ορίζεται η Τετάρτη 30/12/2020 και ώρα 17:00.

Για να δείτε την Ανακοίνωση Παράτασης υποβολής δικαιολογητικών της 2ης Πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ.

Ε.Σ.Π.Α. Logo
W3C valid