Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης της Πράξης καθώς και για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στην έδρα της ΟΕΧΒΕ Ιουλιανού 28, ΤΚ 10434, Αθήνα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 - 17:00 (Αρμόδιες κ.κ Φ. Καλαϊτζή, Μ. Αδαμίδου), στο τηλ. 210 5224674, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: katartisi@oexbe.gr.


Ιουλιανού 28, ΤΚ 10434, Αθήνα

210 5224674

katartisi@oexbe.gr

Ε.Σ.Π.Α. Logo
W3C valid